Typ prac terenowych pozwalający na wykonanie odwiertu badawczego do głębokości 25 metrów. Podczas wykonywania odwiertu następuje pobranie prób oraz określenie rodzaju i zasięgu gruntów występujących w podłożu, a także ustalenie poziomu wód gruntowych.

Istnieje możliwość wykonania odwiertów o średnicy 90 i 200 mm.