Sprzęt

Program Geostar 6i

Nasza firma korzysta z najnowszej wersji programu Geostar 6i firmy „Soft-Projekt” Wrocław.

Laboratorium

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania.

Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPL

Urządzenie do badania stopnia zagęszczenia gruntu z napędem pneumatycznym. Łatwość zastosowania i nieduża waga całego urządzenia, ułatwia wykonywanie badań i mobilność w terenie.

Lekka sonda dynamiczna SD-10

Sonda SD-10 służy do badania stopnia zagęszczenia gruntu do głębokości 10 metrów. Sondowanie polega na wbijaniu w grunt żerdzi zakończonej końcówką przy użyciu ściśle zwymiarowanego młota spadającego ze stałej wysokości. Podczas badania określamy ilość uderzeń młota (Nk ) potrzebną do zagłębienia żerdzi z końcówką o 0,1m.

Płyta sztywna VSS

Płyta VSS 100 kN przeznaczona jest do badania nośności i zagęszczania podłoża gruntowego. Badanie aparatem VSS pozwala na określenie modułu odkształcenia pierwotnego ( E1 , Ev1 ), wtórnego modułu odkształcenia ( E2 , Ev2 ) z a także wskaźnika odkształcenia I0 ( Stosunku E2/E1 ).

płytą dynamiczną
Lekka płyta dynamiczna

Płyta obciążana dynamicznie ZFG 3.0 pozwala na szybkie i sprawne określenie nośności i zagęszczenia wbudowanych m.in. podbudów drogowych i kolejowych, podsypek pod fundamentami, posadzkami i chodnikami. Przeprowadzenie badania umożliwia ocenę zagęszczenia gruntu do głębokości 0,5 metra.

Ręczny zestaw wiertniczy Eijkelkamp

Ręczny zestaw wiertniczy firmy Eijkelkamp składa się z szeregu świdrów, próbników i żerdzi skonstruowanych w sposób umożliwiający przeprowadzenie wiercenia w najbardziej zróżnicowanych warunkach geologicznych.

Wiertnica geologiczna H13P

Wiertnica H13P wyprodukowana przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „WAMET” Sp. z o.o. służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie.