NASZE USŁUGI

Firma Grunt-Test zajmuje się badaniem gruntu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów mechanicznych podłoża gruntowego. Oferujemy usługi geologiczne oraz geotechniczne pod wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane tj. budynki mieszkalne, przemysłowe, infrastrukturę drogową, sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazociągi etc.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych usług nie zawiedziesz się, czekamy na kontakt, tel. 781 007 800, nasz e-mail to biuro@grunt-test.pl.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA

badanie gruntu pod bydynki i obiekty przemysłowe

Wykonywane przez nasz zespół badanie gruntu, pozwala określić założenia konstrukcyjne projektowanego obiektu i dobrać odpowiednie fundamenty. Zbadanie parametrów geotechnicznych gruntu jest to niezbędna część każdej inwestycji budowlanej.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług geologicznych oraz geotechnicznych pozwalających zbadać podłoże gruntowe pod budynki mieszkalne oraz obiekty przemysłowe, od domów jednorodzinnych po największe hale produkcyjne czy infrastrukturę przemysłową tj. drogi, sieci trakcyjne, kanalizację, sieci wodociągowe, gazociągi, zbiorniki technologiczne, płyty załadunkowe, farmy solarne etc.

dozory geotechniczne - kontrola zagęszczenia gruntu i inne

Oferujemy geotechniczną obsługę budów w zakres której wchodzą badania takie jak:
 • badanie zagęszczenia gruntu za pomocą sondy dynamicznej
 • badanie podłoża gruntowego za pomocą płyty dynamicznej
 • ocena przydatności gruntu do celów budowlanych
 • nadzorowanie wykonywania ścian szczelinowych lub pali wielkośrednicowych
 • analiza stateczności mas ziemnych w postaci skarp, zboczy czy osuwisk
 • doradztwo w sprawie panujących warunków gruntowo-wodnych na terenie budowy w odniesieniu do założeń projektowych

badanie nośności podłoża gruntowego za pomocą aparatu vss

Popularne w dzisiejszych czasach badanie aparatem VSS polega na pomiarze odkształceń pionowych badanego gruntu, pod wpływem nacisku statycznego, wywieranego przy użyciu stalowej okrągłej płyty o ustalonej średnicy. Badanie to wykonuje się do głębokości 0,5 metra od powierzchni podłoża gruntowego.

Płyty statycznej VSS używamy w przypadku gdy zachodzi potrzeba ustalenia modułów odkształcenia gruntu, najczęściej są to inwestycje tj. badanie pod posadzki budynków, pod drogi, parkingi, itp.

badanie sondą statyczną cpt

Sondowanie za pomocą sondy statycznej pozwala precyzyjnie określić właściwości fizyczne gruntu, tj. stopień zagęszczenia lub plastyczności gruntu, wytrzymałość na ścinanie oraz moduł ściśliwości gruntu.

Badanie sondą CPT jest konieczne jeżeli chcemy precyzyjnie określić parametry słabszych gruntów spoistych, będących w stanie plastycznym, na których ma powstać projektowana inwestycja.

BADANIE GRUNTU POD ZŁOŻA KOPALIN POSPOLITYCH

W zakres naszej oferty wchodzą także usługi geologiczne mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie występowania złóż kopalin pospolitych tj. piasków, żwirów etc. Jeżeli chcesz sprawdzić czy z twojej działki można zrobić żwirownię to dzwoń. Nasza oferta obejmuje:

 • wiercenia geologiczne o charakterze rozpoznawczym – wykonywanie i nadzór
 • wykonanie dokumentacji wynikowych
 • przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania koncesji 
 • opracowanie projektów zagospodarowania złóż
 • wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
 • konsultacje z geologiem uprawnionym

pobór oraz laboRatoryjna analiza próbek wód i gruntów

Nasza firma oferuje pobór próbek wód i gruntów oraz ich późniejszą analizę laboratoryjną.

Badanie próbek gruntu jest konieczne w przypadku dużych inwestycji, takich jak budynki o dużych obciążeniach czy niektóre obiekty o nietypowej konstrukcji. Analiza próbek gruntu może być także konieczna w przypadku skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych.

Badanie laboratoryjne próbek wody gruntowej, wykonujemy głównie pod względem jej agresywności, czyli jej składu chemicznego, który może powodować niszczenie kamienia, betonu czy metalowych elementów konstrukcyjnych budowanego obiektu.

MASZ PYTANIE/ZLECENIE?

Najczęściej zadawane pytania

Cena za metr bieżący odwiertów geotechnicznych, które wykonujemy, jest zależna od ich ilości, głębokości oraz lokalizacji miejsca wykonania wiercenia.

Na cenę mogą również wpłynąć dodatkowe badania tj. sondowania dynamiczne, konieczne do określenia parametrów mechanicznych gruntów sypkich.

Zajmujemy się wykonywaniem odwiertów pilotażowych pod studnie, aby sprawdzić na jakiej głębokości znajdują się warstwy wodonośne oraz jakie są perspektywy na ich wykorzystanie pod względem eksploatacji wód podziemnych.

Wykonujemy odwierty pod pompy ciepła, sięgające nawet do 200 m głębokości, wraz z kompleksowym montażem geotermalnych sond gruntowych.

Wszystkie informacje dotyczące danej inwestycji zamieszczamy w dokumentacji geologicznej sporządzonej w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Zazwyczaj nie ma potrzeby abyśmy wiercili głębiej niż do 10-12 metrów, jednak w szczególnych przypadkach możemy wiercić nawet do 200 metrów pod pompy ciepła.

Nie, choć nadzwyczaj często spotykamy się z tym pytaniem podczas prac terenowych 🙂

Jeżeli chodzi o złoża to robimy odwierty które mają na celu rozpoznanie i udokumentowanie występowania kopalin pospolitych tj. piasków, żwirów.

Jeżeli masz działkę i chcesz sprawdzić czy można z niej zrobić żwirownię to daj nam znać.

Masz inne pytanie? Dzwoń 781 007 800 lub pisz poniżej.