Analiza makroskopowa

Każde prace budowlane powinniśmy rozpocząć od zbadania podłoża. W tym celu często wykonuje się wiercenia, sondowania i badania laboratoryjne. Jednak najbardziej uniwersalnym i jednocześnie podstawnym badaniem jest analiza makroskopowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do lektury poniższego teksu.

Na czym polega analiza makroskopowa?

Jest to badanie które pozwala wstępnie określić rodzaj gruntu oraz niektóre z jego cech. Można je wykonać zarówno w laboratorium jak i w terenie ponieważ nie wymaga specjalistycznych przyrządów. Kluczowe w analizie makroskopowej jest wybranie dobrej jakości próbki – reprezentatywnej dla danego gruntu, o naturalnym uziarnieniu i wilgotności.

analiza makroskopowa
Próbka gruntu spoistego do analizy makroskopowej

Doświadczony geolog po analizie makroskopowej może określić rodzaj oraz nazwę gruntu, stan w którym się znajduje oraz wilgotność, a także obecność domieszek innych gruntów bądź węglanu wapnia.

Jak wykonać analizę makroskopową?

Badanie gruntu podczas analizy makroskopowej opiera się na wprawnym oku i dotyku geologa. Badanie rozpoczynamy od zwrócenia uwagi na barwę gruntu oraz strukturę całej warstwy (w odkrywce bądź na żerdzi). Informacje o barwie gruntu oraz strukturze warstwy często są w stanie nakierować nas na genezę badanego podłoża. Następnie określamy rodzaj gruntu – spoisty lub niespoisty, oraz jego wilgotność. Jeśli określiliśmy grunta jako spoisty warto wykonać wałeczkowanie – badanie pozwalające na doprecyzowanie rodzaju gruntu oraz oszacowania jego plastyczności. Na końcu zwracamy uwagę na inne cechy takie jak np. intensywny zapach mogący świadczyć o obecności części organicznych lub obecność białych cząstek, która wskazuje na domieszki węglanu wapnia.

analiza makroskopowa

Wałeczkowanie rozpoczynamy od wykonania kulki o średnicy ok. 7 mm, jeśli nie uda się jej uformować mamy do czynienia z gruntem niespoistym. Następnie uformowaną kulkę poddajemy próbie wykonania wałeczka, dążymy do uzyskania średnicy ok. 3 mm – grunty mało plastyczne, z dużą zawartością pyłu nie dadzą się wałeczkować. Jeśli natomiast uda nam się uformować wałeczek, świadczy to o plastyczności gruntu oraz zawartości cząstek ilastych.

Kolejne badania

Analiza makroskopowa w terenie to zawsze wstępne badanie – pozwala określić grunty występujące w podłożu badanego terenu oraz oszacować niektóre z ich cech. Poza badaniem terenowym należy pobrać próbki do laboratorium. Znając budowę podłoża możemy zaplanować dalsze analizy laboratoryjne oraz badania terenowe, a także ewentualne prace wymagane do przygotowania gruntu pod budowę.

Dodaj komentarz