Analiza makroskopowa

Każde prace budowlane powinniśmy rozpocząć od zbadania podłoża. W tym celu często wykonuje się wiercenia, sondowania i badania laboratoryjne. Jednak najbardziej uniwersalnym i jednocześnie podstawnym badaniem jest analiza makroskopowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do lektury poniższego teksu. Na czym polega analiza makroskopowa? Jest to badanie które pozwala wstępnie określić rodzaj gruntu oraz … Czytaj dalej

Analiza granulometryczna

Badania laboratoryjne, takie jak analiza granulometryczna lub makroskopowa, to często niezbędne uzupełnienie danych zebranych w terenie. Pozwalają doprecyzować właściwości gruntu takie jak wielkość ziaren, gęstość objętościowa i wilgotność. Jeśli interesuje Cię ten temat lub masz w planach rozpoczęcie inwestycji, koniecznie przeczytaj poniższy tekst. Sprawdź również pozostałe artykuły na temat badań laboratoryjnych gruntu. Czym jest analiza … Czytaj dalej

Laboratorium gruntowe

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania: analiza sitowa analiza areometryczna oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej gruntu (Aparat Proctora) oznaczenie wilgotności optymalnej  (Aparat Proctora) oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL) oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów niespoistych (IS) oznaczanie wskaźnika piaskowego (WP) oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń organicznych (wyprażanie) oznaczanie wilgotności naturalnej (Wn) oznaczanie granicy płynności (WL) oznaczanie granicy plastyczności (Wp) … Czytaj dalej

Badania zanieczyszczenia gruntów i wód

Badania zanieczyszczenia gruntów Badania laboratoryjne wód i gruntów wykonywane są w celu: – określenia stopnia agresywności korozyjnej wód w stosunku do betonu (fundamentów i posadzek) Agresywność wody związana jest bezpośrednio z poziomem wód gruntowych. Jeżeli zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu fundamentów, parametr agresywności może zostać pominięty. W przypadku kiedy fundament będzie posadowiony poniżej … Czytaj dalej

Badania laboratoryjne wód i gruntów

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania: analiza sitowa analiza areometryczna oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej gruntów (Aparat Proctora) oznaczenie wilgotności optymalnej (Aparat Proctora) oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL) oznaczanie zagęszczenia gruntów niespoistych oznaczanie wilgotności naturalnej (Wn) oznaczanie granicy płynności (WL) oznaczanie granicy plastyczności (Wp) makroskopowa ocena gruntów