Badanie gruntu przed kupnem działki

Badanie gruntu przed kupnem działki to konieczność w sytuacji kiedy nie ma żadnej dokumentacji określającej warunki gruntowo-wodne panujące na upatrzonej działce. Czasami zdarza się, że inwestorzy kupują działkę w ciemno, nie wiedząc jakie grunty znajdują się w podłożu.

Wizja lokalna i wstępne rozpoznanie geologiczne

Kiedy już upatrzyliśmy sobie jakąś działkę, która nadawałyby się pod budowę naszego wymarzonego domu. Warto dokonać wizji lokalnej terenu, aby dokładnie przyjrzeć się danej działce i okolicy. Przede wszystkim interesuje nas ukształtowanie terenu np. czy działka znajduję się w jakimś obniżeniu terenowym.

Jeżeli działka znajduje się w niecce, a na jej powierzchni są widoczne niewielkie oczka wodne lub teren jest mocno zawilgocony, może to oznaczać problemy z wysoko utrzymującym się zwierciadłem wód gruntowych. Szata roślinna znajdująca się na działce również może wskazywać na występowanie określonych gruntów w podłożu.

Dom na podmokłym terenie często wydaje się kuszącą perspektywą.
Szata roślinna może świadczyć o rodzaju gruntu jaki znajduje się w podłożu.

Niestety, nie zawsze charakterystyka danego terenu daje pewność, że wszystko jest w porządku. Zdarzają się sytuacje kiedy powierzchnia działki została już wcześniej przekształcona i pozornie nic nie wskazuje na to, aby w podłożu znajdowały się grunty niebudowlane.

Dlatego wykonanie badań geotechnicznych lub rozpoznania geologicznego przed kupnem działki jest w dzisiejszych czasach standardem. Wstępne rozpoznanie geologiczne jest związane głównie z oceną rodzaju gruntu jaki znajduje się w podłożu. Chodzi o sprawdzenie, czy na działce nie znajdziemy przypadkiem gruntów niebudowlanych tj. grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane.

Wstępne rozpoznanie geologiczne jest związane z wykonaniem kilku odwiertów, najczęściej do 3 lub 4 m głębokości dla przeciętnej wielkości budynków jednorodzinnych. Jeżeli inwestor ma już jakieś plany odnośnie miejsca, w którym będzie znajdował się budynek to można od razu podejść do wykonania pełnego badania geotechnicznego.

W sytuacji kiedy wykonujemy badanie gruntu przed kupnem działki i nawiercimy grunty nadające się pod budowę tj. piaski lub gliny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby od razu wykonać badania pod sporządzenie opinii geotechnicznej.

Czy warto od razu wykonać opinię geotechniczną

Opinia geotechniczna jest to podstawowy rodzaj dokumentacji geotechnicznej, w której są zawarte informacje na temat warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu przeprowadzonych badań geotechnicznych. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia budynku jest konieczne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. dotyczącym ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opinia geotechniczna jest obligatoryjna w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii.

Nawet jeżeli planujemy budowę niewielkiego budynku np. garażu, który będzie posadowiony na fundamentach, to i tak konieczne są dokumenty, potwierdzające przydatność gruntów znajdujących się w podłożu dla celów budowlanych.

Stopień skomplikowania warunków gruntowych..
Trzy rodzaje stopnie skomplikowania warunków gruntowych: A – warunki proste; B – warunki złożone; C – warunki skomplikowane.

Badanie gruntu można podzielić na dwa etapy, wykonywanie prac polowych oraz badania laboratoryjne podczas, których bada się pobrane w terenie próbki gruntu. W zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej do jakiej został przyporządkowany budynek, może zajść konieczność wykonania bardziej szczegółowych badań gruntu.

Dotyczy to budowli trzeciej kategorii geotechnicznej oraz drugiej w złożonych warunkach gruntowych. Przy niewielkich inwestycjach, należących do pierwszej kategorii geotechnicznej, czyli np. 1- lub 2- kondygnacyjnych budynkach mieszkalnych i gospodarczych, rzadko zdarza się, aby konieczne było wykonanie dokładniejszych badań, w celu wykonania dokumentacji geologiczno inżynierskiej.

Jak wygląda geotechniczne badanie gruntu

Badania polowe wykonywane na potrzeby geotechniki można podzielić na dwa główne etapy. Pierwszy z nich to rozpoznanie litologii podłoża gruntowego, czyli jaki rodzaj gruntów znajduje się pod powierzchnią terenu. Kolejny etap to badanie właściwości mechanicznych gruntów, aby nadać im odpowiednie parametry i móc wydzielić warstwy geotechniczne.

Badanie litologii wykonuje się na podstawie odwiertów przy pomocy wiertnicy mechanicznej lub zestawu ręcznego, jeżeli nie można dojechać wiertnicą do miejsca gdzie ma zostać wykonany odwiert. Podczas tego typu badania sprawdzamy czy w podłożu nie znajdują się przypadkiem grunty niebudowlane tj. grunty organiczne (torfy, gytie, namuły) czy nasypy niekontrolowane.

Badanie gruntu przed kupnem działki.
Badanie litologii i plastyczności gruntu za pomocą metody próbnego wałeczkowania.

Jeżeli chodzi o badanie właściwości mechanicznych gruntu, to rodzaj badania dobiera się w zależności od rodzaju gruntu. Dla gruntów sypkich wykonuje się obok odwiertów, sondowania dynamiczne. Tego typu badanie ma za zadanie ocenić wskaźnik bądź stopień zagęszczenia gruntu.

Jeżeli chodzi o grunty plastyczne, próbki gruntu bada się w warunkach laboratoryjnych. Wstępnie niektóre parametry można sprawdzić podczas badań polowych. W tym celu wykonuje się tzw. próbę wałeczkowania, czyli najprostsze badanie polowe mające na celu określenie plastyczności gruntu.

Oczywiście najbardziej pożądane przez wielu grunty to wszelkiego rodzaju piaski. W razie potrzeby można je łatwo dogęścić za pomocą zagęszczarki. Ponadto woda opadowa nie stoi na powierzchni terenu jak w przypadku gruntów bardziej nieprzepuszczalnych, tylko infiltruje w głąb środowiska gruntowego.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz