Budowa domu na lekko pochyłej działce, z czym się wiąże

Budowa domu na lekko pochyłej działce nie musi być skomplikowanym przedsięwzięciem. Jeżeli teren ma niewielki spadek to najczęściej się go wyrównuje poprzez wykonanie prostych robót ziemnych. Więcej na temat budowy domu na pochyłej działce poniżej.

Pochyła działka, z czym to się wiąże

Działki na których powierzchnia terenu jest pochylona, są z reguły tańsze niż te, które posiadają teren poziomy. Pochyłość terenu jest często traktowana jako wada co korzystnie wpływa na cenę działki. Jeżeli natrafisz na ładnie położoną działkę, która nie będzie idealnie prosta to nie powinieneś się tym zbytnio przejmować.

Sprawa wygląda nieco inaczej jeżeli mamy do czynienia ze skarpą, która miałoby się znajdować na interesującej nas działce. Wtedy, aby uniknąć potencjalnych ruchów masowych, które mogły by zostać wywołane poprzez roboty budowlane lub ciężar budynku, należy zastosować pewne środki zapobiegawcze.

Jednak w przypadku nieznacznie pochylonego terenu najczęściej wystarczy go po prostu wyrównać. Ponadto wyrównywanie terenu, inaczej tzw. niwelacja, pozwoli na zwiększenie stabilności postawionego budynku.

Niwelacja pochyłego terenu

Idealnie płaskie powierzchnie terenu praktycznie nie występują w przyrodzie, zawszę będą jakieś nierówności stanowiące przeszkodę w postawieniu budynku. Dlatego niwelowanie terenu nie jest czymś niestandardowym, a raczej powszechnie wykonywanym rodzajem robót ziemnych.

Niwelacja terenu sprawi, że budowa domu na lekko pochyłej działce będzie dużo łatwiejsza.
Niwelacja terenu ma dwa znaczenia, wykonywanie pomiarów wysokości poszczególnych punktów lub na wyrównywanie terenu. W obu przypadkach używa się niwelatora.

Miej na uwadze, że tego typu prace ziemne stanowią część robót przygotowawczych, które możemy wykonać dopiero w sytuacji kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę. W przeciwnym razie niwelacja terenu może zostać potraktowana jako samowola budowlana i pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci grzywny.

Przy wyrównywaniu terenu ważne jest, aby się zastanowić nad kilkoma kwestiami. Przede wszystkim powinniśmy wykonać badania geotechniczne, w celu ustalenia jakie grunty znajdują się w podłożu oraz na jakiej głębokości występuje zwierciadło wód gruntowych. Niwelacja terenu może się wiązać nie tylko z usuwaniem nadmiaru ziemi, ale także pozbywaniem się warstwy humusu.

Pamiętajmy także, żeby na bieżąco kontrolować poziom powierzchni terenu. Aby rodzić to skutecznie najlepiej wyposażyć się w niwelator i łatę. Tego typu prace mogą z pozoru wydawać się proste jednak będą stanowić wyzwanie dla kogoś kto nie ma doświadczenia w tej materii. W końcu wyrównujemy teren pod dom, a nie przydomowy ogród.

Dlatego wykonywanie tego typu robót ziemnych, lepiej zlecić wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Jeżeli chodzi o koszty, są one związane ze stopniem skomplikowania wykonanych prac. Na początek trzeba zapłacić geodecie za wykonanie pomiarów w terenie. Następnie w zależności od tego czy działka jest porośnięta i w jakim stopniu, trzeba będzie zapłacić za pozbycie się roślinności.

Na koniec pozostanie wyrównanie terenu. Istnieje szansa, że nie obejdzie się także bez dowiezienia dodatkowego gruntu.

Badania geotechniczne a budowa domu na pochyłej działce

Badania geotechniczne przeważnie wykonuje się pod budowę. Jednak, informacje pozyskane z tego typu badań, będą przydatne również podczas planowania niwelacji terenu. Po prostu będziesz wiedzieć czy grunty znajdujące się w podłożu są budowlane czy trzeba je usunąć i zastąpić nasypem.

Tak naprawdę zanim w ogóle zdecydujemy się na kupno działki powinniśmy przeprowadzić badania wstępne podłoża gruntowego. Chodzi po prostu o wykonanie samych odwiertów kontrolnych, aby sprawdzić czy w podłożu nie mamy gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych lub innych niespodzianek zakopanych pod powierzchnią ziemi.

Badania geotechniczne są kluczowe dla dobrania odpowiednich fundamentów.
Wykonywanie odwiertów geotechnicznych.

W Polsce, grunty znajdujące się pod powierzchnią terenu, poza warstwą gleby, stanowią głównie osady polodowcowe tj. piaski gliniaste, gliny, piaski czy pospółki. Są to grunty, które jak najbardziej nadają się pod budowę. Czasami trafiają się warstwy słabsze, o gorszych parametrach, ale przeważnie można je odpowiednio wzmocnić lub zastosować płytę fundamentową.

Sytuacja wygląda gorzej kiedy w podłożu znajdują się grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane. Są to grunty niebudowlane, które najczęściej usuwa się z wykopu, przed rozpoczęciem fundamentowania. Nie zawsze jest to takie proste, w sytuacji kiedy niepożądane grunty mają zbyt dużą miąższość, aby ich usunięcie miało praktyczny, czy ekonomiczny sens, trzeba zastosować fundamenty pośrednie, najczęściej w formie pali fundamentowych.

Ponadto, wstępne badania geotechniczne pozwolą ustalić na jakiej głębokości znajduje się zwierciadło wód gruntowych. Ma to bardzo duże znaczenie przy doborze odpowiednich fundamentów. Pozwoli także odpowiedzieć na pytanie czy opłaca się wykonywać pomieszczenia piwniczne.

Przy wysokim poziomie wód gruntowych warto się zastanowić nad zrobieniem drenażu, który będzie stanowił dodatkowe zabezpieczenie dla fundamentów. Można zastosować drenaż opaskowy wokół całego budynku lub liniowy w sytuacji kiedy kierunek spływu wód gruntowych jest dobrze udokumentowany.

Budowa domu na lekko pochyłej działce, a dobór fundamentów 

Budowa domu na lekko pochyłej działce, nie różni się niczym od budowy na działce poziomej, pod warunkiem, że wykonamy niwelację terenu oraz badania geotechniczne. 

Poza badaniami geotechnicznymi o głębokości posadowienia fundamentów decyduje także strefa przemarzania gruntu.

Granica strefy przemarzania gruntu określa głębokość pod powierzchnią terenu do jakiej dochodzi mróz podczas zimy. Jest to ważne ze względu na zjawisko powstawania wysadzin mrozowych, które są niebezpieczne dla budynków. Jeżeli stawiamy dom na ławach to powinny być one posadowione poniżej granicy strefy przemarzania gruntu.

Polska jest podzielona na kilka stref przemarzania gruntu, najpłycej mróz sięga do głębokości 0,8 m p.p.t. na zachodzie kraju, natomiast najgłębiej w okolicach Suwałk oraz Ełku, do głębokości 1,4 m p.p.t..

Podział kraju na strefy w zależności od głębokości przemarzania gruntu.
Mapa określająca granice strefy przemarzania gruntu, dla poszczególnych obszarów Polski.

Nie ma z tym większego problemu z posadowieniem budynku poniżej granicy strefy przemarzania gruntu, jeżeli zwierciadło wód gruntowych znajdujące się odpowiednio głęboko. W sytuacji kiedy granica strefy przemarzania gruntu znajduje się poniżej zwierciadła wód gruntowych, to sytuacja robi się bardziej skomplikowana.

Aby wykonać prace ziemne, najpierw należy obniżyć wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych, o ok. 0,5 m poniżej dna wykopu. A następnie wykonać wykop.

Ławy fundamentowe czy płyta fundamentowa

Tradycyjne ławy fundamentowe są nadal najczęściej wybieranym rodzajem fundamentów bezpośrednich. Głównie wynika to z tego, że są tańsze niż coraz częściej wybierana płyta fundamentowa. Zazwyczaj nie ma problemu z posadowieniem domu jednorodzinnego na ławach fundamentowych. Najczęstszą przeszkodą, która może stanowić tutaj problem jest właśnie wysoki poziom wód gruntowych.

Budowa domu na lekko pochyłej działce wymaga doboru odpowiednich fundamentów.
Schemat przedstawiający ławę fundamentową oraz drenaż.

W takiej sytuacji alternatywą pozostaje płyta fundamentowa. Ten rodzaj fundamentu został stworzony do budowania na gruntach o słabszych parametrach geotechnicznych lub kiedy zwierciadło wód gruntowych jest zbyt wysoko dla ław. Płyta fundamentowa jest to rozwiązanie nowoczesne i w pewnym sensie wygodne.

Dla budynku o masie domu jednorodzinnego płyta fundamentowa będzie miała grubość od 30 do 50 cm i sięgała ok. 30 cm pod powierzchnię terenu, czyli znacznie płycej niż ławy. Dlatego oddziaływanie wód gruntowych na tego typu fundament będzie w znacznej mierze ograniczone. W przypadku ław, na których znajdują się ściany fundamentowe, łatwiej może dojść do zjawiska podciągania kapilarnego, niż w przypadku płyty.

Ponadto jeżeli chcemy wybudować dom na płycie fundamentowej, to nie musimy przejmować się, aby fundament był posadowiony poniżej granicy strefy przemarzania gruntu. Jednym z nieodłącznych elementów płyty fundamentowej jest opaska przeciwwysadzinowa. Ten element znajdujący się dookoła płyty, chroni ją przed powstawaniem wysadzin mrozowych.

Z powyższych względów rozwiązaniem lepszym, ale przeważnie nieco droższym jest płyta fundamentowa. W Polsce cały czas niewiele firm specjalizuje się w wykonywaniu płyt fundamentowych. Zapewne z racji tego że jest to stosunkowo nowa technologia. Na pewno nie pozostaje to bez wpływu na wyższą cenę.

Jak widać przy budowie domu na lekko pochyłej działce lub prostej jak stół, najważniejsze pozostają badania geotechniczne oraz odpowiednie rozpoznanie warunków gruntowo wodnych. Jest to podstawa do zaprojektowania odpowiednich fundamentów oraz wykonania innych niezbędnych robót ziemnych.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz