Fundament pod komin, co należy wiedzieć

Fundament pod komin, podobnie jak każdy inny, musi posiadać wystarczające parametry, aby ośrodek gruntowy, w którym zostanie posadowiony, był w stanie odeprzeć obciążenia powodowane przez daną konstrukcję. Więcej na ten temat w poniższym wpisie.

Jaki fundament pod komin będzie odpowiedni

Dobór fundamentów pod komin oraz ich wymiary zależą od kilku czynników. Generalnie kominy są posadawiane na stopach fundamentowych. Z racji tego, że powierzchnia takiej stopy jest stosunkowo niewielka, w porównaniu do wysokości całej konstrukcji komina, należy mieć świadomość, że będzie on podatny na wszelkiego rodzaju osiadania różnicowe.

Ponadto jeżeli nie jest on osłonięty przed działaniem wiatru przez np. ściany budynku, należy uwzględnić w obliczeniach wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne, które mogą powodować dodatkowe naprężenia. Kominy budowane w celu ogrzania domów jednorodzinnych, z reguły stawia się po postawieniu ścian, dlatego silny wiatr nie odgrywa tutaj tak dużej roli.

fundament pod komin musi być odpowiednio dobrany
Komin wewnątrz budynku, osłonięty częściowo przed działaniem wiatru.

Niezależnie od tego czy komin jest wewnątrz budynku, przylega do ściany od zewnątrz, czy jest wolnostojący, to musi mieć fundament. Jedyny wyjątek stanowią kominy lekkie wykonane ze stali, które można w łatwy sposób samodzielnie zamontować, bez dodatkowych prac murarskich.

Jeżeli mamy już dom i z jakichś względów chcemy do niego dobudować komin, to można go wybudować na fundamencie dowiązanym do istniejącego fundamentu budynku. Tego typu połączenie wykonuje się za pomocą odpowiedniego zbrojenia. Dzięki temu dodatkowo usztywnimy konstrukcję całego komina i zniwelujemy ewentualne osiadanie.

Strefa przemarzania gruntu

Jedną z rzeczy, która zawsze musi zostać wzięta pod uwagę jeżeli chodzi o stopy bądź ławy fundamentowe, jest strefa przemarzania gruntu. Strefa ta określa głębokość do jakiej zamarza woda w porach gruntowych podczas długotrwałych zimowych mrozów. Stopa fundamentowa, na której będzie posadowiony komin, powinna znajdować się poniżej granicy strefy przemarzania gruntu.

Wysadziny mrozowe, które tworzą się na skutek przemarzania gruntu są niebezpiecznym zjawiskiem dla wszelkiego rodzaju konstrukcji budowlanych. Kiedy woda w porach gruntu zamarza, to nieznacznie zwiększa swoją objętość. Dodatkowo woda kapilarna podciągana z płytko występujących wód gruntowych może się gromadzić w wyższych partiach gruntu i również zamarzać.

Proces ten na powierzchni terenu objawia się w postaci charakterystycznych wybrzuszeń. Jeżeli tego typu zjawisko będzie miało miejsce pod fundamentem budynku lub komina, może prowadzić do jego uszkodzenia. Polska jest podzielona na cztery strefy przemarzania gruntu. Pierwsza strefa obejmuje zachodnią część kraju, granica strefy przemarzania sięga do 0,8 m p.p.t..

Strefy przemarzanie gruntu decydują o doborze odpowiednich fundamentów.
Strefy przemarzanie gruntu na terenie Polski.

Środkowa i wschodnia Polska stanowi największą strefę, gdzie grunt przemarza do głębokości 1,0 m p.p.t.. Najzimniejsze rejony polski stanowi północno-wschodni fragment kraju oraz południe. Możemy tam wyróżnić dwie strefy przemarzania sięgające do 1,2 i 1,4 m p.p.t..

Badanie gruntu i projektowanie geotechniczne

Jeżeli chcemy postawić jakąś konstrukcję budowlaną musimy dobrać odpowiednie fundamenty o odpowiednich parametrach w przypadku fundamentów pod komin nie jest inaczej. Sama konstrukcja komina, może powodować działanie różnego rodzaju sił powodujących naprężenia.

Ponadto ośrodek gruntowy, na którym będzie posadowiony komin, również posiada określone parametry wytrzymałościowe, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Dlatego podstawową rzeczą oprócz zaprojektowania samego komina oraz odpowiednich fundamentów jest wykonanie badań geotechnicznych.

Badania geotechniczne gruntu to podstawa przy projektowaniu fundamentów pod komin.
Badania geotechniczne gruntu to podstawa przy projektowaniu fundamentów pod komin.

Ustalaniem warunków gruntowo-wodnych panujących na danym obszarze zajmują się firmy geotechniczne. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań, dokumentem, w którym są zawarte wszelkiego rodzaju informacje na ich temat oraz wnioski jest opinia geotechniczna. Jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie na budowę to badania geotechniczne są konieczne.

Opinia geotechniczna wg. nowego prawa budowlanego, stanowi część składową projektu architektoniczno-budowlanego i jest konieczna bez względu na kompleksowość danej inwestycji. Dlatego, jeżeli nie posiadamy tego typu opinii, obejmującej obszarem badań miejsce, w którym ma powstać komin, to będzie ona konieczna.

Opinia geotechniczna oprócz informacji na temat rodzajów oraz parametrów nawierconych w podłożu gruntów, zawiera zalecenia odnośnie fundamentów jakie powinny zostać dobrane dla danej inwestycji budowlanej. Wstępne ustalenia dotyczące fundamentów, sporządzone podczas fazy projektowej, mogą zostać zmienione jeżeli zachodzi taka konieczność.

Jak dobrać fundamenty

Fundament pod komin lub jakąkolwiek inną konstrukcję budowlaną są projektowane na podstawie obliczeń. Obliczenia uwzględniają m.in ciężar całej konstrukcji, jej wymiary, oraz powierzchnię styku podłoża z fundamentem. Mając do dyspozycji parametry gruntu uzyskane podczas badań geotechnicznych można wykonać potrzebne obliczenia.

Celem dobrania odpowiednich fundamentów jest zachowanie stanu równowagi między fundamentem a ośrodkiem gruntowym. Dlatego oblicza się tzw. stany graniczne podłoża gruntowego dla projektowanej budowli. Stan graniczny, to stan podłoża lub budowli posadowionej na tym podłożu, po przekroczeniu którego dalsze użytkowanie budowli zagraża bezpieczeństwu lub nie spełnia wymagań użytkowych.

Podczas obliczeń uwzględnia się najniekorzystniejsze układy obciążeń budynku, bądź w tym przypadku komina oddziałującego na dany ośrodek gruntowy. Oprócz parametrów poszczególnych warstw geotechnicznych, ustalonych na podstawie badań polowych i laboratoryjnych, istotna jest także głębokość zwierciadła wód gruntowych, która również ma wpływ na wielkość sił działających na fundament.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz