Jaki fundament pod dom parterowy wybrać

Dom parterowy jest to coraz częściej wybierana alternatywa dla domów piętrowych. Oba warianty mają swoje wady i zalety. Jednak niezależnie od tego, na który się zdecydujemy w naszym życiu, każdy budynek musi stać na odpowiednio dobranych fundamentach. W tym tekście dowiesz się, jaki fundament pod dom parterowy wybrać i dlaczego.

Główne różnice między rodzajami fundamentów

Celem doboru odpowiednich fundamentów jest zapewnienie, aby podłoże gruntowe, na którym zostanie posadowiony budynek, było w stanie przyjąć obciążenia przez niego generowane. Czyli innymi słowy, fundamenty mają za zadanie odpowiednio rozłożyć obciążenia od budynku, tak aby nie doszło do naruszenia nośności układu podłoże-fundament.

Najbardziej korzystnym rodzajem fundamentu jeżeli chodzi o rozkład naprężeń pod budynkiem jest płyta fundamentowa. Ten rodzaj fundamentu został stworzony do budowania na słabym podłożu gruntowym. Ciężar budynku w przypadku płyty fundamentowej rozkłada się na całej powierzchni fundamentu.

Płyta fundamentowa z reguły stanowi bardzo dobry fundament pod dom parterowy.
Fundament w postaci płyty fundamentowej.

Jeżeli chodzi o fundamenty tradycyjne takie jak ławy, główną rolę w rozkładzie obciążeń działających na grunt, odgrywa szerokość samych ław znajdujących się pod ścianami budynku. Z tego względu grunt w przypadku takiego fundamentu musi mieć dużo lepsze parametry wytrzymałościowe niż jeżeli zdecydowalibyśmy się na płytę fundamentową.

Ponadto, musi posiadać odpowiednią nośność pod całym fundamentem, aby nie doszło do nierównomiernego osiadania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia budynku. Jeżeli chodzi o płytę fundamentową, grunty znajdujące się pod częścią budynku np. w narożniku mogą być słabsze od całej reszty.

Jeżeli płyta fundamentowa będzie odpowiedniej grubości to jest w stanie przyjąć dodatkowe naprężenia wynikające z różnic nośności podłoża. Trzecim rodzajem fundamentów są pale żelbetowe. Stanowią one tzw. fundament pośredni, którego zadaniem jest sięgać do gruntów znajdujących się dużo głębiej niż pozwalają na to fundamenty tradycyjne. Na fundamentach w postaci pali wylewa się fundament właściwy.

Jaki fundament pod dom parterowy będzie najlepszy

Dobór oraz zaprojektowanie odpowiednich fundamentów jest ściśle związane z dwiema wytycznymi. Pierwszą z nich jest ciężar danej konstrukcji budowlanej. Im budynek cięższy tym mocniej będzie oddziaływał na podłoże gruntowe. Ciężar budynku zależy od wielkości budynku pod względem powierzchni, z jakich materiałów budowlanych został zbudowany oraz ilości kondygnacji.

Budynek parterowy z reguły posiada tylko jedną kondygnację, chyba że jest podpiwniczony. Dzięki temu na pewno będzie lżejszy niż piętrowy, a co za tym idzie może być postawiony na węższych ławach lub cieńszej płycie fundamentowej.

Drugim czynnikiem decydującym o doborze fundamentów są warunki gruntowo-wodne panujące na danym terenie. Chodzi tutaj głównie o podatność podłoża gruntowego na odkształcenia spowodowane obciążeniem zewnętrznym oraz wysokość zwierciadła wód gruntowych. Nośność podłoża gruntowego jest ściśle związana z jego odkształcalnością. Odkształcalność podłoża gruntowego pod wpływem obciążenia prowadzi do zjawiska osiadania gruntu. Niewielkie odkształcenia nie są groźne dla budynku.

Gorzej jeżeli osiadanie ma charakter nierównomierny, o czym zostało napisane wcześniej. Wytworzone na skutek tego naprężenia mogą prowadzić do uszkodzenia budynku np. pękających ścian. Oczywiście grunt na danym terenie można do pewnego stopnia ulepszyć, np. odpowiednio zagęścić za pomocą zagęszczarki lub zrobić stabilizację. Wszystko jest zależne od nakładów finansowych i opłacalności danej inwestycji.

Co wpływa na nośność podłoża gruntowego

Od ogółu do szczegółu, czyli jakiego rodzaju problematyczne sytuacje najczęściej mają wpływ na wybór rodzaju fundamentu.

Najczęściej konieczność sięgania po jakiś konkretny rodzaj fundamentu jest związana z obecnością gruntów słabonośnych w podłożu. Przeważnie chodzi o osady organiczne, antropogeniczne lub grunty rodzime, które mają zbyt słabe parametry decydujące o ich przydatności dla celów budowlanych. Przykładami tego typu gruntów są np. zbyt luźne piaski lub gliny zastoiskowe nieskonsolidowane.

Grunty organiczne

Zgodnie z normą PN-86/B-02480, która już oficjalnie nie obowiązuje, grunty organiczne są to utwory zawierające ponad 2% substancji organicznej. Do gruntów organicznych możemy zaliczyć glebę, osady w zagłębieniach bezodpływowych, gytie, namuły lub torfy.

Problememem jeżeli chodzi o grunty organiczne jest sama substancja organiczna, która powoduje że osady takie jaki wyżej wymienione torfy czy gytie, charakteryzują się dużą ściśliwością i małą wytrzymałością na ścinanie. Przeważnie kiedy trafimy na tego typu grunty znajdujące się tuż przy powierzchni to trzeba je usunąć z wykopu.

Jeżeli jednak ich miąższość wynosi kilka metrów, konieczne staje się bardziej ekonomiczne rozwiązania tego problemu np. postawienie domu na fundamentach pośrednich w formie pali. Jest to najczęściej spotykany sposób działania w tego typu sytuacjach, który niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami, aczkolwiek mniejszymi niż wymiana gruntu.

Grunty antropogeniczne

Grunty antropogeniczne to kolejny często spotykany problem. Chodzi tutaj o nasypy niekontrolowane, które posiadają w sobie dużo substancji humusowej, gruzu lub innych bliżej niezidentyfikowanych elementów działalności bytowej lub gospodarczej człowieka. Właśnie ta nieuporządkowana struktura nasypów niekontrolowanych oraz nie do końca rozpoznany skład sprawiają, że nie wiadomo jak taki grunt będzie się zachowywał pod obciążeniem.

Grunty antropogeniczne w postaci nasypów niekontrolowanych usuwa się z wykopu.
Grunty antropogeniczne w postaci nasypów niekontrolowanych usuwa się z wykopu.

Z tego względu wszelkiego rodzaju nasypy zakwalifikowane jako niekontrolowane, stanowią podłoże niebudowlane i najczęściej zostają usunięte z wykopu podczas prowadzenia robót ziemnych. Podobnie jak w przypadku gruntów organicznych, jeżeli miąższość nasypów jest zbyt duża, to trzeba zastanowić się nad bardziej skomplikowanymi wariantami fundamentów.

Grunty rodzime wymagające wzmocnienia

Chodzi tutaj głównie o osady niespoiste tj. różnej frakcji piaski, pospółki lub żwir. W dzisiejszych czasach istnieje technologia, która pozwala wzmocnić prawie każdy grunt od nieskonsolidowanych glin po grunty organiczne. Jednak ma to z reguły miejsce w przypadku większych inwestycji niż budynki mieszkalne.

Powszechnie występujące piaski, stanowią bardzo dobre podłoże gruntowe pod budowę, które w razie czego można dodatkowo wzmocnić. Dlatego też są podstawowym materiałem budowlany na wszelkiego rodzaju budowach. Aby piasek stanowił dobre podłoże budowlane musi być odpowiednio zagęszczony. W przeciwnym razie grunt będzie zbyt luźny a postawiony budynek może zbyt mocno osiadać.

Zagęszczanie gruntu czyli jego wzmacnianie poprzez statyczne bądź dynamiczne ubijanie można przeprowadzić na różne sposoby. Najczęściej w tym celu stosuje się zagęszczarki o różnych rozmiarach i wadze, które wzmacniają podłoże za pomocą drgań mechanicznych. Na bardziej rozległych obszarach np. infrastruktura drogowa, stosuje się walce zagęszczające podłoże gruntowe w sposób statyczny.

Zagęszczarka stanowi najpopularniejsze urządzenie na budowach służące do zagęszczania gruntu.
Zagęszczarka służące do zagęszczania gruntu na budowach.

Woda gruntowa

Woda zawarta w gruncie, także przyczynia się do zmiany nośności podłoża gruntowego i jest uwzględniana w obliczeniach stanów granicznych. Inną kwestią związaną z wodą, na którą trzeba również zwrócić uwagę jest głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej. Jeżeli zwierciadło będzie znajdowało się zbyt płytko może to znacznie utrudnić przeprowadzenie prac budowlanych oraz powodować zawilgocenie fundamentów.

Problem ten, ma najczęściej miejsce w przypadku fundamentów tradycyjnych. W takich sytuacjach najlepiej jest postawić dom na płycie fundamentowej. Tego rodzaju fundament najczęściej sięga nie głębiej niż 30 – 40 cm poniżej powierzchni terenu. Ponadto, z racji swojego charakteru, stanowiącego po prostu żelbetową płytę, łatwo jest taki fundament zabezpieczyć przed wilgocią i zaizolować.

Podsumowanie

Zatem, jaki fundament pod dom parterowy wybrać? O tym jak fundament pod dom parterowy, piętrowy czy jakikolwiek inny będzie odpowiedni, decyduje ciężar budynku w stosunku do warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu gdzie ma zostać wybudowany. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek prac budowlanych należy koniecznie wykonać badania gruntu.

Tego typu badania wykonują firmy geotechniczne zatrudniające geologów, którzy potrafią ocenić na podstawie badań polowych, przydatność podłoża gruntowego dla celów budowlanych. Jeżeli chodzi o same fundamenty to zarówno ławy fundamentowe jak i płyta, mają swoje wady i zalety. W sytuacji kiedy warunki gruntowe pozwalają na swobodny wybór między tymi dwoma rozwiązaniami, o ostatecznej decyzji decydują preferencje inwestora.

Płyta fundamentowa wykonana przez profesjonalną firmę, która się specjalizuje w tego typu inwestycjach, jest z reguły najlepszym i najmniej kłopotliwym wyborem. Tego typu fundament jest nowoczesnym rozwiązaniem, które z powodzeniem sprawdza się w przypadku bardziej jak i mniej skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz