Jaki fundament pod garaż wybrać

Fundamenty są bez wątpienia jedną z najważniejszych części budynku. Jeżeli zostaną dobrane w nieodpowiedni sposób może to prowadzić do jego uszkodzenia. Garaże, pomimo swojej stosunkowo lekkiej konstrukcji i małych gabarytów nie są wyjątkiem. Jeżeli chcesz wiedzieć jaki fundament pod garaż będzie najlepszy, zapraszam do zapoznania się z poniższą treścią.

Jaki fundament pod garaż – kryteria doboru fundamentów

Poza decyzją o rodzaju fundamentu pod garaż, trzeba ustalić również jego wymiary. W zależności od tego, czy zdecydujemy się na płytę fundamentową, czy na ławy, będziemy musieli odpowiednio dostosować parametry fundamentów. Pamiętajmy, że zadaniem fundamentów jest zapewnienie stabilności budynku oraz zachowanie nośności układu podłoże-fundament.

Aby ten warunek został spełniony, należy wziąć pod uwagę dwie wytyczne, podłoże gruntowe oraz ciężar całego budynku. Na podstawie informacji dotyczących warunków gruntowo-wodnych oraz konstrukcji budynku, można dobrać odpowiednie fundamenty.

Potrzebne informacje na temat podłoża gruntowego uzyskujemy poprzez zlecenie wykonania badań geotechnicznych. Badania te mają na celu określenie rodzaju gruntów znajdujących się w miejscu gdzie ma powstać dany budynek, ich parametrów geotechnicznych oraz poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Garaż zazwyczaj jest stosunkowo lekką konstrukcją w porównaniu do budynku mieszkalnego np. domu jednorodzinnego. Dlatego jego mniejszy ciężar pozwala na zastosowanie węższych ław fundamentowych lub cieńszej płyty fundamentowej.

Badania geotechniczne

Jak już wspomniałem, informacje na temat warunków gruntowo-wodnych są kluczowe przy doborze odpowiednich fundamentów. Nie każdy grunt nadaje się pod budowę np. grunty organiczne lub nasypy niekontrolowane są uważane za grunty niebudowlane. Na przestrzeni czasu i pod wpływem obciążenia od budynku, struktura takiego gruntu może ulec zmianie.

Postawienie garażu na takim gruncie, nawet na płycie fundamentowej, może się skończyć nadmiernym lub nierównomiernym osiadaniem. Dlatego podstawowe badania geotechniczne, zaczyna się od wykonania odwiertów. Mają one na celu zbadanie litologii podłoża gruntowego w miejscu gdzie ma zostać postawiony budynek.

Jeżeli chcesz wiedzieć jaki fundament pod garaż wybrać, zrób badania geotechniczne.
Wykonanie badań geotechnicznych pozwala na dobranie odpowiednich fundamentów.

Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy grunt znajdujący się w podłożu, trzeba usunąć przed rozpoczęciem prac budowlanych lub go odpowiednio wzmocnić. Jeżeli w podłożu mamy grunty budowlane np. glinę lub piaski, należy zbadać ich parametry, aby określić w jakim stopniu nadają się pod planowaną inwestycję.

Ostatnim elementem jaki się sprawdza podczas badań geotechnicznych, pod przykładowy garaż jest poziom wód gruntowych. Wysokość zwierciadła wody w znaczący sposób wpływa na możliwości wykonywania prac ziemnych. W sytuacji kiedy poziom wody gruntowej jest zbyt wysoki, aby wykonać wykop pod fundamenty tradycyjne tj. ławy, to jedyną sensowną opcją pozostaje płyta fundamentowa.

Strefa przemarzania gruntu a głębokość fundamentów

Jeżeli rozpatrujemy postawienie naszego garażu na ławach fundamentowych, to musimy uwzględnić strefę przemarzania gruntu. W naszej strefie klimatycznej, głębokość posadowienia ław fundamentowych jest zależna od głębokości granicy strefy przemarzania gruntu. Im ta granica znajduje się głębiej tym głębiej będą musiały znajdować się ławy fundamentowe.

Przemarzanie gruntu jest związane z powstawaniem tzw. wysadzin mrozowych. W sytuacji kiedy w gruncie zaczyna gromadzić się woda, która następnie zamarza, prowadzi to do stopniowego zwiększania objętości takiego gruntu. Czasami podczas zimy jest to widoczne na powierzchni terenu w postaci charakterystycznych wybrzuszeń. Jeżeli wysadziny zaczną tworzyć się pod budynkiem, mogą spowodować jego uszkodzenie.

Aby temu zapobiec, ławy bądź stopy fundamentowe powinny być na odpowiedniej głębokości, poniżej granicy strefy przemarzania gruntu. Obszar Polski jest podzielony na kilka stref w zależności od tego jak głęboko sięga mróz podczas zimy.

Podział kraju na strefy w zależności od głębokości przemarzania gruntu.
Podział kraju na strefy przemarzania gruntu.

Nie zawsze wysadziny mrozowe mają warunki żeby powstać. Teoretycznie grunty piaszczyste są uważane za niewysadzinowe. W praktyce grunty gliniaste lub zaglinione, nawet piaszczyste, mogą tworzyć wysadziny mrozowe. Dlatego profilaktycznie przy wykonywaniu stóp bądź ław fundamentowych, zawsze należy uwzględnić strefę przemarzania gruntu.

Poziom wód gruntowych a głębokość fundamentów

Jeżeli chcemy pod garaż wybrać fundament w postaci ław, to należy pamiętać że musi on się znajdować na odpowiedniej głębokości. Problemem tutaj może okazać się poziom zwierciadła wód gruntowych. Jeżeli granica strefy przemarzania gruntu znajduje się na głębokości 1,0 m p.p.t., a zwierciadło na 0,7 m p.p.t., sytuacja staje się kłopotliwa.

Wykonywanie prac ziemnych poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez wcześniejszego usunięcia jej z wykopu w praktyce nie ma sensu. Tego typu działania spowodowałyby osłabienie gruntu, poprzez jego rozluźnienie lub upłynnienie. Z tego względu, przed rozpoczęciem prac ziemnych trzeba by było obniżyć poziom zwierciadła wód gruntowych.

W przypadku budowy tak niewielkiego obiektu jak garaż nie do końca się to kalkuluje. Dlatego najczęściej w takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem jest postawienie garażu na płycie fundamentowej.

Jaki fundament pod garaż – płyta czy ławy fundamentowe

Zarówno pierwsze jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W kontekście budowy garażu wszystko przemawia za tym, aby wybrać płytę fundamentową. Tego typu nowoczesny fundament jest prostszy w swojej konstrukcji niż fundamenty tradycyjne. Płyta fundamentowa to inaczej płyta żelbetowa wylewana na całą powierzchnię, w miejscu gdzie ma stać budynek, plus różnego rodzaju warstwy izolacyjne.

płyta fundamentowa sprawdza się w przypadku
Płyta fundamentowa stanowi dobrą alternatywę dla ław fundamentowych.

Fundament ten został stworzony po to, aby ułatwić budowanie w trudnych warunkach. Dlatego jeżeli w miejscu gdzie chcesz wybudować garaż znajdują się grunty słabsze, płyta fundamentowa może się lepiej sprawdzić niż fundament tradycyjny w postaci ławy. Obciążenia przenoszone na grunt przez płytę, są rozkładane na dużo większej powierzchni niż w przypadku ław fundamentowych.

Ponadto, płyta fundamentowa wykonywana pod garaż, zapewne nie będzie musiała być tak gruba jak pod dom jednorodzinny. Dlatego nie powinna sięgać głębiej niż 0,3 m p.p.t.. Może to być niewątpliwa zaleta, w sytuacji kiedy mamy płytko występujące zwierciadło wód gruntowych na działce. Często poziom wód gruntowych jest czynnikiem decydujący o tym, czy możemy postawić budynek na ławach fundamentowych, czy na płycie.

Jest to związane z tym, że płyta fundamentowa nie musi być postawiona na głębokości determinowanej przez granicę strefy przemarzania gruntu. Dlatego że nieodłączną częścią płyty fundamentowej jest opaska przeciwwysadzinowa. Tego typu opaska jest to element okalający płytę, znajdujący się w gruncie i mający za zadanie zapobiec przedostaniu się mrozu pod budynek.

Z powyższych względów płyta fundamentowa jest lepszym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że wykonanie płyty fundamentowej przez specjalistyczną firmę jest droższą inwestycją niż wykonanie fundamentów tradycyjnych. Dlatego nie każdy decyduje się na płytę fundamentową jeżeli są tańsze opcje do wyboru.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz