Laboratorium

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania:

  • analiza sitowa
  • analiza areometryczna .
  • oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej gruntów (Aparat Proctora)
  • oznaczenie wilgotności optymalnej (Aparat Proctora) .
  • oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL) .
  • oznaczanie zagęszczenia gruntów niespoistych.
  • oznaczanie wilgotności naturalnej (Wn).
  • oznaczanie granicy płynności (WL).
  • oznaczanie granicy plastyczności (Wp)
  • makroskopowa ocena gruntów

 

Dodaj komentarz