Ręczny zestaw wiertniczy Eijkelkamp

Ręczny zestaw wiertniczy firmy Eijkelkamp składa się z szeregu świdrów, próbników i żerdzi skonstruowanych w sposób umożliwiający przeprowadzenie wiercenia w najbardziej zróżnicowanych warunkach geologicznych.

Głębokość dokonywanych odwiertów zależy od różnych czynników, takich między innymi, jakgłębokość wód podziemnych, typ gruntu i jego skład mechaniczny. W praktyce średnia głębokość wierceń systemem ręcznym sięga 4 – 5 metrów

Poszczególne części łączone są ze sobą za pomocą szybkozłączy typu bagnetowego, tworząc moduły które pozwalają na elastyczne dopasowanie do zmieniających się głębokości oraz nawierconych gruntów.

Dodaj komentarz