Geotechnika

Przeprowadzamy wieloaspektowe, profesjonalne badania geotechniczne gruntu. Nasze usługi geotechniczne w Wielkopolsce i na terenie kraju przydadzą się każdemu, kto planuje jedną z następujących inwestycji:

 • budowę domu jedno- bądź wielorodzinnego
 • budowę biurowców lub hal magazynowych,
 • budowę dróg i linii kolejowych,
 • budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych lub telekomunikacyjnych,
 • przebudowę wałów przeciwpowodziowych.

Badania i usługi geotechniczne gruntu

Oferujemy kompleksowe określanie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i posadawiania obiektów budowlanych

 • opracowania dokumentacji, ekspertyz i opinii geotechnicznych
 • opracowania dokumentacji, ekspertyz i opinii geologiczno – inżynierskich
 • projekty prac geologicznych)
 • badanie gruntu pod budowę konstrukcji lądowych wszystkich typów
  • mechaniczne – do głębokości 25 metrów
  • ręczne – do głębokości 4 metrów
 • kontrola zagęszczenia / nośności gruntów
  • lekką sondą dynamiczną SD-10 / DPL
  • płytą obciążaną dynamicznie
  • płytą sztywną VSS
 • laboratorium gruntowe
 • odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
 • nadzór geologiczny i geotechniczny
 • konsultacje geotechniczne wszystkich typów

Decydując się na usługi naszej wielkopolskiej firmy geotechnicznej, możesz być pewnym, że dostarczymy wyniki badań, które w jednoznaczny sposób określą, czy dany grunt nadaje się pod Twoje inwestycje. Posiadamy nowocześnie wyposażone laboratorium, co pozwala nam szybko i precyzyjnie określić zagęszczenie i nośność podłoża. Poza badaniami geotechnicznymi opracowujemy również pełną dokumentację, ekspertyzy i opinie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie. Grunt-Test jest znany z fachowych pracowników i krótkich terminów realizacji projektów. Dlatego doceniają nas nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju.

Konsultacje geotechniczne

Poza badaniami oferujemy również konsultacje geotechniczne. Istotne są one zarówno przed rozpoczęciem prac budowlanych, jak i w ich trakcie. Kontaktując się z nami, możesz zaradzić problemom, które wystąpiły. Dzięki konsultacjom geotechnicznym z Grunt-Test dowiesz się, czy grunty na dnie wykopu są nośne i co zrobić z wodą, która się w nim pojawiła. W ten sposób nie tylko zapewnisz bezpieczeństwo swojej inwestycji i swoim pracownikom, ale również ograniczysz koszty budowy, przewidując możliwe problemy i zapobiegając im, zanim wystąpią. Skontaktuj się z nami już dzisiaj i zoptymalizuj realizowaną inwestycję. Postaw na Grunt-Test, usługi geotechniczne na właściwym poziomie.

Dodaj komentarz