Badania i usługi geotechniczne gruntu

Oferujemy kompleksowe określanie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i posadawiania obiektów budowlanych

 • opracowania dokumentacji, ekspertyz i opinii geotechnicznych
 • opracowania dokumentacji, ekspertyz i opinii geologiczno – inżynierskich
 • projekty prac geologicznych)
 • badanie gruntu pod budowę konstrukcji lądowych wszystkich typów
  • mechaniczne – do głębokości 25 metrów
  • ręczne – do głębokości 4 metrów
 • kontrola zagęszczenia / nośności gruntów
  • lekką sondą dynamiczną SD-10 / DPL
  • płytą obciążaną dynamicznie
  • płytą sztywną VSS
 • laboratorium gruntowe
 • odbiór podłoża gruntowego w wykopie fundamentowym
 • nadzór geologiczny i geotechniczny
 • konsultacje geotechniczne wszystkich typów