Geotechnik – inżynier budownictwa, który specjalizuje się w określaniu współzależności pomiędzy podłożem gruntowym i obiektem budowlanym. Jego zadanie polega na wykonywaniu badań ośrodka gruntowego w terenie i laboratorium, zaprojektowaniu optymalnego sposobu wykonania fundamentów oraz nadzorze geotechnicznym podczas wykonywania robót ziemnych.