Ciepła płyta fundamentowa, charakterystyka

Płyta fundamentowa może być ogrzewana na dwa sposoby, pierwszy z nich to umieszczenie ogrzewania podłogowego na płycie, tuż pod podłogą. Mamy wtedy do czynienia z tzw. płytą zimną. Ciepła płyta fundamentowa posiada przewody grzewcze umieszczone w jej wnętrzu. Oczywiście każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, o czym przeczytasz w dalszej części tekstu.

Czym jest płyta fundamentowa

Wiele osób nie związanych z branżą budowlaną zapewne zetknęło się już z terminem płyty fundamentowej jako alternatywy dla ław. Nie bez przyczyny ławy fundamentowe są nazywane fundamentami tradycyjnymi, płyta fundamentowa jest technologicznym krokiem do przodu w dziedzinie fundamentowania.

Pierwotnie jest wynalezienie było związane z chęcią budowania na terenach z jakichś względów zbyt kłopotliwych dla ław fundamentowych. Obecnie wielu inwestorów decyduje się na postawienie swojego domu na płycie fundamentowej, nawet jeżeli nie jest to konieczne.

Ławy fundamentowe głównie ze względu na swoje powszechne zastosowanie, są uważane za prostsze w wykonaniu i stosunkowo tanie w porównaniu do płyty fundamentowej. Nie zawsze jest to reguła, ale w większości przypadków postawienie domu na ławach fundamentowych powinno być tańsze niż na płycie fundamentowej.

Jeżeli chodzi o budowę płyty fundamentowej to nie jest ona skomplikowana. Płyta fundamentowa to żelbetowa płyta, zabezpieczona izolacją termiczną i przeciwwodną, w której znajduje się ogrzewanie podłogowe. Beton używany do wykonania płyty fundamentowej posiada klasę B20.

Jednak tego typu parametry fundamentu, ilość potrzebnego zbrojenia jak i wymiary płyty, ustala osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie fundamentu pod określony budynek.

Ciepła płyta fundamentowa czy zimna?

Ogrzewanie płyty fundamentowej to temat, który budzi pewne kontrowersje, wiele osób związanych z branżą budowlaną ma odmienne zdania na temat ogrzewania płyty fundamentowej. Jedni uważają że bezpieczniej jest wykonać płytę zimną, z ogrzewaniem podłogowym umieszczonym na płycie, a inni że lepiej sprawidzi się ciepła płyta fundamentowa, która posiada instalację grzewczą wewnątrz.

Ciepła płyta fundamentowa posiada ogrzewanie podłogowe wewnątrz.
Ciepła płyta fundamentowa posiada ogrzewanie podłogowe wewnątrz.

Jeżeli ogrzewanie będzie się znajdować na płycie będzie teoretycznie łatwiej dostępne do ewentualnych napraw niż wewnątrz płyty. Z kolei będąc we wnętrzu płyty jest dodatkowo zabezpieczone betonem. W praktyce firmy które specjalizują się w wykonywaniu płyt fundamentowych mają do dyzpozycji już tak dopracowaną technologię, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu awarii jest zredukowane niemal do zera.

Ponadto ogrzewanie musi posiadać musi posiadać odpowiedni atest, który pozwoli na wykonanie tego rodzaju fundamentu. W praktyce, oba rozwiązania dotyczące umieszczenia ogrzewania wewnątrz płyty lub na płycie są na tyle mało awaryjne, że trudno stwierdzić, kto ma rację i które rozwiązanie jest lepsze. Dlatego cały czas jest to kwestia dyskusyjna.

Zimna płyta fundamentowa posiada ogrzewanie podłogowe umieszczone na płycie, tuż pod podłogą.
Zimna płyta fundamentowa posiada ogrzewanie podłogowe umieszczone na płycie, tuż pod podłogą.

Kiedy się stosuje płytę fundamentową

Dlaczego płyta fundamentowa została wynaleziona skoro od dziesięcioleci budynki są stawiane na ławach fundamentowych bądź palach? Powód jest bardzo prosty, brakowało rozwiązania pośredniego, które z jednej strony nie byłoby zbyt drogie, jak palowanie, a z drugiej pozwalałoby budować na trudniejszych terenach.

Ławy fundamentowe to bardzo powszechnie stosowane fundamenty, niestety potrzebują odpowiednio dobrych warunków gruntowych, aby można je było wykorzystać. Ilość dobrej ziemi pod zabudowę z roku na rok maleje, w związku z tym, coraz częściej wykorzystywane są tereny trudniejsze.

Chodzi głównie o działki występujące na terenach podmokłych, bądź nizinnych, gdzie wody gruntowe występują bardzo płytko. Ławy fundamentowe muszą zostać wykonane poniżej strefy przemarzania gruntu. Jeśli wody gruntowe znajdują się zbyt wysoko, to dany teren trzeba odwodnić.

Nie można wykonywać robót ziemnych poniżej zwierciadła wód gruntowych, gdyż spowodowałoby to zniszczenie struktury gruntu znajdującego się pod wodą i znaczne pogorszenie jego wytrzymałości. Najpłytsza głębokość przemarzania gruntu w Polsce wynosi 0,8 m p.p.t..

Schemat obniżenia zwierciadła wód gruntowych w celu wykonania wykopu pod fundamenty.

Płyta fundamentowa pod średniej wielkości dom jednorodzinny z reguły sięga nie głębiej niż 0,3 m p.p.t.. W przeciwieństwie do ław fundamentowych, które muszą zostać posadowione na głębokości przekraczającej 0,8 m p.p.t. lub więcej, to może być decydująca różnica przy doborze odpowiednich fundamentów.

Jeżeli chodzi o wytrzymałość gruntów na odkształcenia, płyta fundamentowa również ma przewagę nad ławami. Powierzchnia kontaktu fundamentu z podłożem gruntowym jest dużo większa w przypadku płyty fundamentowej niż ław fundamentowych. Ławy fundamentowe są wykonywane tylko pod ścianami nośnymi, natomiast płyta znajduję się pod całym budynkiem.

Dzięki temu obciążenia generowane przez budynek mogą zostać rozłożone dużo bardziej równomiernie i na dużo większej powierzchni, niż obciążenia przenoszone przez ławy fundamentowe.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz