Fundament schodkowy – przekrój

Fundamenty schodkowe jest to praktyczne rozwiązanie w sytuacji kiedy mamy mocno pochyloną działkę na której chcemy wybudować dom. Ponadto tego rodzaju fundamenty wykorzystuje się kiedy chcemy wykonać tylko częściowe podpiwniczenie. W tym tekście dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć na temat tego rodzaju fundamentu. Fundamentu schodkowy w przekroju poprzecznym, znajduje się poniżej.

W jakiej sytuacji możemy wykorzystać fundament schodkowy

Tego rodzaju fundamenty stanowią przede wszystkim ekonomiczne rozwiązanie, w sytuacji kiedy ławy nie muszą sięgać do takiej samej głębokości na całej długości fundamentu. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z koniecznością wybudowania pod jednej stronie budynku wyższych ścian fundamentowych.

fundament schodkowy przekrój wraz z opisem
Fundament schodkowy, przekrój pokazujący uproszczoną konstrukcję tego rodzaju fundamentu.

Materiały budowlane to drogie rzeczy, dlatego wielu inwestorów stara się ciąć koszty tam gdzie to tylko możliwe. Jeżeli nasz zaprojektowany dom ma się znajdować na działce o znacznym nachyleniu powierzchni terenu, to nie ma sensu wykonywać ław fundamentowych, które od strony wzniosu będą musiały sięgać głębiej niż od strony spadku.

Jeżeli chcemy posiadać piwnicę, to również ławy schodkowe mogą nam pomóc zaoszczędzić. Wielu nowych inwestorów jest przeświadczonych, że jeżeli zdecydują się na piwnicę, to będzie ona musiała znajdować się pod całym budynkiem. Nie jest to prawda, są osoby, które decydują się na tzw. częściowe podpiwniczenie. Czyli niewielką piwnice, stanowiące dodatkowe pomieszczenie, mogące pełnić wiele różnych funkcji.

Ława schodkowa w takiej sytuacji ma za zadanie złagodzenie przejścia z jednego poziomu, na którym posadowiony jest budynek na drugi. Wykorzystanie fundamentu w formie schodów jest konieczne, ze względu na różnice jakie powstają na skutek nierównomiernego wypierania gruntu przez fundamenty, częściowo podpiwniczonego budynku.

Projektowanie ław schodkowych

Jeżeli chodzi o materiały z jakich wykonywane są ławy schodkowe, to ich dobór odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku zwykłych ław fundamentowych. Czyli na podstawie obliczeń wykonanych przez projektanta fundamentu decyduje się o jego parametrach tj. wymiary ławy, czy jej kąt nachylenia.

ława fundamentowa przekrój
Schemat budowy ławy fundamentowej.

Jeżeli chodzi o kąt nachylenia tego rodzaju fundamentu, to nie powinien on przekraczać kąta tarcia wewnętrznego gruntu. W sytuacji kiedy siła ścinająca, która oddziałuje na grunt w postaci obciążenia od budynku, będzie większa niż siła tarcia jaka występuje między cząsteczkami gruntu w podłożu, może dojść do uszkodzenia budynku, a nawet katastrofy budowlanej.

Po prostu cała konstrukcja budynku ulegnie przemieszczeniu, co będzie skutkowało jej zniszczeniem. Jeżeli chodzi o materiały jakie zwykle są wykorzystywane do budowy tego rodzaju fundamentów, to przede wszystkim beton o klasie B15 lub B20 oraz zbrojenie w postaci stalowych prętów zbrojeniowych o średnicy od 12 do 16 mm.

Miejmy na uwadze że ostateczną decyzję na temat rodzaju materiałów, z których będzie zbudowany fundament najlepiej pozostawić specjaliście. W sytuacji kiedy zamawiamy beton warto skorzystać z usług renomowanej betoniarni. Wtedy otrzymamy dokładnie taki beton jaki chcemy.

Fundament jest to część budynku stanowiąca oparcie dla całej konstrukcji. Jeżeli fundamenty ulegną nadmiernemu odkształceniu, w konsekwencji często pękają ściany wewnątrz budynku. Dlatego nie warto oszczędzać na materiałach budowlanych oraz usługach specjalistów w tym zakresie.

Głębokość przemarzania gruntu a fundamenty

Pamiętajmy, że fundamenty w formie ław fundamentowych muszą sięgać poniżej głębokości granicy przemarzania gruntu. Czyli strefy, do której woda znajdująca się w porach gruntowych zamarza podczas trwania zimy. Głębokość strefy przemarzania gruntu jest niezwykle istotna dla projektanta fundamentów, gdyż determinuje ona zjawisko powstawania wysadzin mrozowych, w niektórych gruntach.

Wysadziny mrozowe powodują zmianę objętości gruntu na skutek gromadzenia się w nim oraz zamarzania wód gruntowych. W takiej sytuacji na powierzchni terenu można zaobserwować charakterystyczne wybrzuszenia. Jeżeli tego typu zmiany objętości grunty w cyklu rocznym będą występować pod fundamentami budynku, najczęściej prowadzi to do jego poważnego uszkodzenia.

Dlatego fundamenty w formie ław koniecznie muszą zostać posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu. W przypadku działki pochyłej, głębokość strefy przemarzania również podlega dysproporcją. Polska jest podzielona na cztery tego typu strefy, które różnią się od siebie głębokością do jakiej sięga mróz podczas zimy.

Najpłytsza strefa obejmuje głównie zachodnią część kraju i sięga do głębokości 0,8 m p.p.t.. Najgłębsza obejmuje rejon Suwałk, sięgając do głębokości 1,4 m p.p. t.. Poniższa mapa przedstawia wszystkie cztery strefy przemarzania gruntu.

Podział kraju na strefy w zależności od głębokości przemarzania gruntu.
Podział Polski na strefy przemarzania gruntu.

Badania geotechniczne gruntu

Dzięki wykonaniu badań geotechnicznych projektant fundamentów dostaje niezbędne informacje na temat warunków gruntowo-wodnych jakie panują w podłożu. Tego typu dane są potrzebne do prawidłowego zaprojektowania fundamentów. W dzisiejszych czasach badania geotechniczne to standard pod każdego rodzaju obiekt budowlany.

Nowe prawo budowlana wręcz traktuje wykonanie tego typu badań jako obligatoryjny element projektu budowlanego. Nawet w przypadku niewielkich konstrukcji budowlanych, sprawdzenie gruntu przed geologa bądź geotechnika jest obowiązkowe i potrzebne do otrzymania pozwolenia na budowę.

Badania geotechniczne gruntu wykonywane za pomocą wiertnicy mechanicznej.
Badanie gruntu wykonywane za pomocą wiertnicy mechanicznej.

Standardowe badania geotechniczne, polegają na sprawdzeniu rodzaju gruntów zawartych w podłożu, określeniu ich parametrów mechanicznych oraz wydzieleniu poszczególnych warstw geotechnicznych charakteryzujących się zróżnicowaną nośnością. Tego rodzaju badania wykonuje się najczęściej przy pomocy pomocy wiertnicy oraz sondy dynamicznej.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz