Drenaż fundamentów – w jakiej sytuacji się stosuje

Poprawnie wykonany drenaż fundamentów ma za zadanie odprowadzić nadmiar wód gruntowych, które mogły by się przyczynić do zawilgocenia fundamentów i ścian budynku. Ponadto wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej stanowi dodatkowy problem przy wykonywania robót ziemnych. Dlatego konieczne jest jego obniżenie o co najmniej 0,5 m poniżej dna projektowanego wykopu.

Po co stosuje się drenaż fundamentów

Jeśli wody gruntowe w miejscu gdzie znajduje się budynek przeważnie są płytko pod powierzchnią terenu, może to narażać fundamenty oraz ściany budynku na zawilgocenie. Hydroizolacja fundamentów jest konieczna w zasadzie zawsze, jednak pamiętajmy, że nie jest to stuprocentowa gwarancja odporności budynku na działanie wody.

Z tego względu oprócz wykonania porządnej hydroizolacji, to najlepiej unikać potencjalnego kontaktu fundamentów z wodami gruntowymi. Wody gruntowe mogą wykorzystać każdą nieszczelność izolacji i przedostać się do ścian fundamentowych. Nawet jeżeli nie mamy piwnicy, woda może wędrować po ścianach w górę zawilgacając nie tylko same fundamenty ale również ściany nośne budynku.

Warunki gruntowo-wodne a drenaż fundamentów

Miejmy również na uwadze wahania zwierciadła wód gruntowych. Jeżeli w okresie w którym zleciliśmy wykonanie badań geotechnicznych lub planujemy budowę domu, zwierciadło wód gruntowych znajduje się głębiej niż poziom posadowienia budynku, to nie oznacza, że jest tak przez cały rok.

Jednym ze sposobów na obniżenie zwierciadła wód gruntowych jest wykonanie studni depresyjnych.
Jednym ze sposobów na obniżenie zwierciadła wód gruntowych jest wykonanie studni depresyjnych.

Wody gruntowe mogą znajdować się na różnej głębokości w zależności od sytuacji hydrologicznej na danym obszarze. Czynnikami wpływającymi na wysokość zwierciadła wód gruntowych mogą być pobliskie zbiorniki wodne, cieki czy dana pora roku. W Polsce najwyższe stany wód gruntowych odnotowuje się wczesną wiosną.

Jest to czas, w którym śniegi zaczynają topnieć oraz pojawiają się przelotne wiosenne deszcze. W tym okresie wody gruntowe są najmocniej zasilane, co wpływa na podniesienie się poziomu zwierciadła. Dużą rolę jeżeli chodzi o potencjalne problemy ze zbyt płytko występującymi wodami gruntowymi, może odgrywać również budowa geologiczna.

Wpływ budowy geologicznej na konieczność wykonania drenażu fundamentów

Jeżeli przy powierzchni znajdują się grunty nieprzepuszczalne tj. gliny, to jakakolwiek woda opadowa będzie miała tendencję się na nich zatrzymywać. W szczególności może to być problematyczne w chłodniejszych okresach w ciągu roku. Jest to związane z brakiem parowanie, przez co zebrana woda może się przez dłuższy czas utrzymywać.

Jeszcze gorsza sytuacja może wystąpić kiedy spływ wód gruntowych jest skierowany w stronę budynku. Jeżeli strop warstw nieprzepuszczalnych znajdujących się płytko pod powierzchnią terenu, a ponadto nie jest poziomy tylko nachylony w kierunku budynku, będzie to powodować dodatkowe ciśnienie hydrostatyczne wody napierającej na ścianę.

Drenaż fundamentów wykonany dla budynku posadowionego na ławach fundamentowych.
Drenaż fundamentów wykonany dla budynku posadowionego na ławach fundamentowych.

Tego typu sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla budynków podpiwniczonych. Drenaż fundamentów, skutecznie odprowadzający nadmiar gromadzącej się wody gruntowej, staje się w takim przypadku koniecznością. Jeżeli woda znajdzie choćby niewielką nieszczelność to może z łatwością zalać piwnicę.

Przed planowaną budową domu należy wykonać odpowiednie badania geotechniczne, które pomogą nam przewidzieć tego typu problemy i odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć np. poprzez rezygnację z piwnicy lub jeżeli jej nie planujemy, to zmianę fundamentu z ław na płytę fundamentową.

Drenaż opaskowy

Drenaż fundamentów ma najczęściej formę drenażu opaskowego. Może mieć on charakter stały lub tymczasowy, potrzebny tylko na czas wykonywania robót ziemnych. Jeżeli w ciągu roku cyklicznie poziom wód gruntowych znacznie się podnosi, drenaż wykonuje się na stałe w celu zabezpieczenia danej konstrukcji budowlanej przed działaniem wody.

Rury drenarskie są instalowane w formie opaski okalającej budynek. Jest to powszechnie stosowany sposób na stworzenie bariery w znaczny sposób utrudniającej zawilgocenie ścian i fundamentów. Woda gruntowa jest odprowadzana systemem rur drenarskich do studzienek kanalizacyjnych lub drenażowych.

Trzy sposoby rozmieszczenia studni depresyjnych. 1) drenaż systematyczny, 2) drenaż opaskowy, 3) drenaż brzegowy.

Pamiętajmy że koniecznym warunkiem, aby cały system drenażu fundamentów spełniał swoją funkcję jest odprowadzanie wód gruntowych, aby ta woda nie napływała z powrotem. Do tego celu najlepiej sprawdzają się ww. studzienki.

Jeżeli chodzi o materiał z jakiego wykonuje się rury drenarskie to zazwyczaj są to tworzywa sztuczne. Przeważnie PVC (lub PCV), czyli polichlorek winylu, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję. Nie wchodzą w reakcje chemiczne ze związkami chemicznymi zawartymi w wodach gruntowych.

Niestety rury PVC nie są zbyt odporne na temperaturę. Szczególnie podczas trwania zimy, tego typu rury mogą ulegać uszkodzeniom, pękając podczas nawet niewielkiego mrozu. Lepiej pod tym kątem sprawdzają się rury wykonane z polipropylenu i polibutenu.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz