Geolog inżynierski

Geolog inżynierski – absolwent uniwersytetu, który ukończył studia o specjalności geologia inżynierska lub osoba posiadająca uprawnienia geologiczne VI i VII kategorii. Podobnie jak geotechnik, zajmuje się określeniem parametrów gruntu dla celów projektowania i posadawiania obiektów budowlanych oraz określaniem wpływu procesów geologicznych w odniesieniu do tych obiektów.

Dodaj komentarz