Grubość płyty fundamentowej – od czego zależy

Każdy fundament ma swoje parametry, które muszą zostać odpowiednio dobrane podczas projektowania konkretnego obiektu. W przypadku ław fundamentowych głównie operuje się ich szerokością. Jeżeli chodzi o płyty fundamentowe, w zależności od warunków posadowienia zmienia się ich grubość. Grubość płyty fundamentowej zależy od dwóch czynników, ciężaru oraz rozkładu obciążenia wywieranego przez dany obiekt budowlany stojący na płycie, a także warunków gruntowo-wodnych.

Zasada działania płyty fundamentowej

Zadaniem fundamentów jest stworzenie odpowiednich warunków do tego, aby podłoże budowlane, na którym zostanie posadowiony budynek, było w stanie przyjąć generowane przez ten budynek obciążenia. Czyli innymi słowy, fundamenty rozkładają obciążenia przenoszone z budynku na grunt tak, aby nośność całego układu nie została naruszona.

Główna zasada przy doborze odpowiednich fundamentów bezpośrednich jest prosta, im słabsze podłoże gruntowe, tym fundament powinien mieć większą powierzchnię kontaktu z podłożem. Dzięki temu ciężar konstrukcji budowlanej będzie rozłożony na jak największej powierzchni. Obciążenie przypadające na jednostkę powierzchni między podłożem a fundamentem, powinno być jak najmniejsze.

Budowa oraz grubość płyty fundamentowej zależy od instalacji wewnątrz niej.
Budowa płyty fundamentowej.

Tego typu zasada działania dotyczy również płyty fundamentowej, w przypadku której całą powierzchnię pod budynkiem stanowi fundament. Płyta fundamentowa jest to nowoczesna technologia fundamentowania, która została stworzona po to, aby móc budować w miejscach kłopotliwych dla innego rodzaju fundamentów bezpośrednich takich jak ławy. Jeżeli w podłożu mamy grunty słabe lub są one słabe tylko pod częścią projektowanego budynku, płyta fundamentowa może okazać się konieczna.

Od czego zależy grubość płyty fundamentowej

Nawet w przypadku kiedy miałoby wystąpić nierównomierne osiadanie budynku, płyta fundamentowa powinna mieć na tyle dużą grubość, aby móc nowo powstałe naprężenia wytrzymać bez uszkadzania budynku. Jeżeli mielibyśmy podobną sytuację w przypadku ław fundamentowych, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że naprężenia wytworzone wewnątrz konstrukcji budynku spowodowałyby jego uszkodzenie np. pękające ściany.

Innym czynnikiem mającym wpływ na grubość płyty fundamentowej jest ciężar całego budynku. Im budynek cięższy tym płyta fundamentowa powinna być grubsza. Na ciężar budynku ma wpływ ilość kondygnacji jakie posiada oraz materiały budowlane z jakich został zrobiony. Z tego względu grubość płyty fundamentowej pod domy parterowe posiadające ewentualnie piwnicę nie musi być aż tak duża jak w przypadku domów piętrowych.

Jeżeli chodzi o materiały budowlane, to można wymienić wiele elementów wpływających na ciężar budynku. Dobrym przykładem są coraz bardziej popularne domy szkieletowe. Konstrukcja tego rodzaju budynku będzie dużo lżejsza niż domu murowanego co także wpłynie na grubość płyty fundamentowej.

Konstrukcja domu szkieletowego jest dużo lżejsza niż murowanego, co wpływa na grubość płyty fundamentowej.
Konstrukcja domu szkieletowego jest dużo lżejsza niż murowanego.

Kolejnym elementem wpływającym na grubość płyty jest zastosowanie instalacji grzewczej wewnątrz niej. Jeżeli zdecydujemy się na tzw. płytę ciepłą będzie ona grubsza o kilkanaście cm. Płyta fundamentowa to na pewno wygodne rozwiązanie, dlatego że oprócz fundamentów zyskujemy od razu podłogę. Z reguły grubość płyty fundamentowej, znajdującej się tuż pod warstwami posadzkowymi domu jednorodzinnego może wynosić między 15 a 30 cm.

Wpływ warunków gruntowo-wodnych na sposób posadowienia

Pomimo niewątpliwych zalet jakie oferuje płyta fundamentowa, nie zawsze może ona być rozwiązaniem pozwalającym na budowę w każdych warunkach, bez względu na to jaką grubość płyty fundamentowej zastosujemy. Czasami musi być wsparta na fundamentach pośrednich w postaci pali fundamentowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie traktować płyty fundamentowej jako rozwiązania dającego gwarancję zawsze i wszędzie.

Nawet jeżeli już jesteśmy pewni odnośnie wyboru płyty fundamentowej jako fundamentu pod nasz dom, to koniecznie trzeba wykonać badanie gruntu przed podjęciem dalszych decyzji. Zgodnie z prawem w celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wykonać badania geotechniczne. Niestety nie zawsze jest to należycie egzekwowane, co wyraźnie widać gdy pojawiają się problemy tj. pękające ściany, odspajające się posadzki lub wilgoć wnikająca w ściany budynku.

Badania geotechniczne a dobór fundamentów

Badania geotechniczne powinny być wykonane na kilku etapach, przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz w trakcie ich trwania. Zanim w ogóle zdecydujemy się na zakup danej działki, należy koniecznie wykonać wstępne badania geotechniczne, aby sprawdzić jakiego rodzaju grunty znajdują się w podłożu. Jedną z najgorszych sytuacji jest gdy po zakupie działki okazuje się, że mamy kilka metrów gruntów organicznych lub nasypów niekontrolowanych w podłożu.

Badania geotechniczne także decydują o grubości płyty fundamentowej.
Badania geotechniczne pod dom jednorodzinny.

W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak posadowić budynek na podłożu nośnym znajdującym się pod spodem. Oczywiście będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, które trzeba będzie przeznaczyć na realizację palowania. Dopiero po wykonaniu fundamentów pośrednich, można wykonać fundament właściwy np. w postaci płyty fundamentowej.

Dlatego, przed samym rozpoczęciem prac budowlanych należy koniecznie zbadać podłoże gruntowe wykonując odwierty geologiczne oraz szereg innych badań, jeżeli będą konieczne. Nie ma sensu oszczędzać na tego typu badaniach. Jeżeli nie wiemy co znajduje się w podłożu działki, którą chcemy kupić, to tak naprawdę kupujemy kota w worku.

Badania geotechniczne, mają za zadanie zbadać nie tylko rodzaj gruntów jakie mamy w podłożu, ale także parametry mechaniczne gruntu, poprzez badanie jego cech fizycznych i wydzielanie poszczególnych warstw geotechnicznych. Informacje zawarte w opinii geotechnicznej są podstawą dla projektanta, odpowiadającego za dobór odpowiednich fundamentów pod budynek oraz ich parametrów m.in. grubości płyty fundamentowej omawianej w tym tekście.

Ostatni etap badań geotechnicznych jest realizowany podczas wykonywania robót ziemnych. Na tym etapie budowy, geotechnik przyjeżdża na tzw. dozór geotechniczny, podczas którego przeprowadza kontrolne badanie gruntu, oceniając postępy oraz jakość wykonanych prac ziemnych, np. badanie zagęszczenia gruntu pod posadzki lub fundamenty budynku.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz