Izolacja fundamentów – jak zabezpieczyć dom przed wodą gruntową?

Wadliwe lub nieumiejętne zabezpieczenie fundamentów przed wpływem wód gruntowych i wilgoci może doprowadzić do wielu problemów. Osłabienia konstrukcji, zaburzenia estetyki budynku czy pojawienia się grzyba na ścianie – to tylko niektóre z efektów złej izolacji. Co zrobić by skutecznie zabezpieczyć dom przed tego typu zagrożeniami? Czy izolacja fundamentów jest konieczna? Zdecydowanie są to kwestie nad którymi lepiej zastanowić się na etapie budowy, ponieważ usuniecie efektów zawilgocenia w gotowym domu jest bardzo złożone i kosztowne. Zapraszamy do lektury poniższego tekstu!

Rodzaje izolacji przeciwwilgociowej

Skuteczna ochrona fundamentów przed szkodliwym działaniem wody gruntowej obejmuje izolację poziomą oraz pionową. Izolacja pozioma ma na celu zapobieganie kapilarnemu podciąganiu wody przez pory znajdujące się w murze. Izolacja pionowa, którą należy wykonać na zewnętrznych stronach ścian fundamentowych kluczowa jest na powierzchni styku ścian z gruntem, a jej rodzaj zależy od poziomu wód gruntowych oraz tego czy dom jest podpiwniczony.

izolacja fundamentów
Schemat izolacji ławy fundamentowej

W zależności od postaci wody przed jaką chronić ma dana izolacja fundamentów wyróżniamy trzy typy:

  • IZOLACJA TYPU LEKKIEGO – stosowana w celu ochrony przed przenikaniem poziomym wody. Zazwyczaj ten typ izolacji obejmuje pokrycie ścian fundamentowych masą bitumiczną lub polimerową. Izolacja typu lekkiego powinna być stosowana zawsze. Stosujemy ją również gdy nasz budynek posadowiony jest na gruntach przepuszczalnych takich jak piaski czy żwiry.
  • IZOLACJA TYPU ŚREDNIEGO – stosowane w celu ochrony elementów budynku przed wodą przesączającą się w gruncie. Do tego typu izolacji zaliczamy izolacje bitumiczne z wkładkami z papy (dwie warstwy), folie PCV oraz jako warstwę zewnętrzną – folię kubełkową ułatwiającą odprowadzanie wody. Izolacje typu średniego stosujemy jest, gdy budynek posadowiony jest powyżej zwierciadła wód gruntowych, ale na gruntach nieprzepuszczalnych, takich jak iły czy gliny. Biorąc pod uwagę okresowe wahania zwierciadła wód gruntowych zabezpieczenia powinny sięgać wysokości 0,5 m wyższej niż najwyższy przewidywany poziom wód gruntowych.
  • IZOLACJA TYPU CIĘŻKIEGO – stosowane w celu ochrony budynku przed wpływem wody pod ciśnieniem. Ciężkie izolacje wodoszczelne wykonujemy ze zbrojonego betonu wodoszczelnego, odpornego na ciśnienie wody. Izolację taką wykonujemy, gdy poziom posadowienia budynku znajduje się poniżej zwierciadła wód gruntowych. Izolację typu ciężkiego stosujemy też gdy mamy do czynienia ze zwierciadłem naporowym (pod ciśnieniem)

Agresywność wody i podłoża

Agresywnością wody i podłoża nazywam zbiór czynników wywołujących korozję betonu i stali co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia budynku. Czynniki te to:

  • agresywność kwasowa,
  • agresywność ługująca,
  • agresywność węglanowa.

Ochrona przed tymi czynnikami wymaga betonu szczelnego, o dużej wytrzymałości. Odpowiednią szczelność betonu uzyskać możemy poprzez dobór odpowiedniego kruszywa i staranne zagęszczenie. Do betonu takiego dodawane są także środki chemiczne wzmacniające ochronę przeciwko szkodliwym czynnikom.

Drenaż a izolacja przeciwwilgociowa

Często wykorzystywaną w budownictwie metodą zabezpieczania konstrukcji przed wodą jest wykorzystanie prostego drenażu. Drenaż opaskowy jest wsparciem dla izolacji wodoszczelnej w ciężkich warunkach (np. wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych). Metoda ta pozwala na trwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych. Konstrukcja drenażu obejmuje rurę drenarską obsypaną obsypką o odpowiedniej granulacji. Zastosowanie zbyt gruboziarnistej lub drobnoziarnistej obsypki skutkować może zamuleniem drenażu i ograniczeniem jego funkcjonalności.

Badania gruntu

Badania geotechniczne

Projekt izolacji przeciwwilgociowej oprzeć powinniśmy na rzetelnych badaniach gruntu. Wykonywane przez nas opinie geotechniczne oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie obejmują dokładny opis warunków gruntowo-wodnych panujących na działce który pozwala na dobór optymalnej izolacji.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz