Jak szerokie fundamenty zastosować

Szerokość fundamentów, ma znaczenie przypadku takich fundamentów jak ławy oraz stopy fundamentowe. Są to najpopularniejsze rodzaje fundamentów wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Jeżeli chcesz wiedzieć jak szerokie fundamenty zastosować, to ich szerokość zależy głównie od konstrukcji obiektu oraz badań geotechnicznych.

Parametry ław oraz stóp fundamentowych

Ławy fundamentowe są wykonywane na gruntach, które posiadają dobrą nośność. Jest to najpopularniejszy rodzaj stosowanych fundamentów. Grubość ław pod budynki jednorodzinne wynosi z reguły między 30 a 40 cm, natomiast szerokość waha się między 60 a 80 cm. Jest to uzależnione od obciążeń przenoszonych na ławy oraz wytrzymałości gruntu. Jeżeli wykonujemy ławy bez zbrojenia to mogą one mieć większe wymiary.

Ławy fundamentowe o szerokość ok. 1 m pod budynek mieszkalny wielorodzinny.
Ławy fundamentowe o szerokość ok. 1 m pod budynek mieszkalny wielorodzinny.

Jednak nie dotyczy to szerokości, ławy bez zbrojenia nie powinny być zbyt szerokie ponieważ mogą pękać nawet w trakcie niewielkich osiadań budynku. Lekkie domy jednorodzinne na gruntach o dobrych parametrach geotechnicznych mogą zostać posadowione na ławach bez zbrojenia. W sytuacji kiedy budynek jest większy, a co za tym idzie cięższy lub ma więcej kondygnacji, to ławy powinny być dodatkowo wzmocnione.

Stopy są stosowane najczęściej do budowy obiektów przemysłowych tj. hale produkcyjne lub magazynowe. Tego rodzaju fundamenty przenoszą na grunt obciążenia osiowe od słupów bądź filarów. Różnica między stopami a ławami fundamentowymi polega na tym, że stopy przenoszą obciążenia w sposób punktowy, natomiast ławy rozkładają obciążenia osiowo, wzdłuż ścian budynku.

Stopy fundamentowe mogą mieć różne wymiary, generalnie szerokość stóp zależy od wymiarów słupa, który jest na nich umieszczony oraz od nośności gruntów, na których fundamenty zostaną wykonane. Obciążenia od stóp fundamentowych są najczęściej przenoszone bezpośrednio na grunt, rzadziej na ławy fundamentowe. Przeważnie stopy powinny być co najmniej o 15 cm szersze z każdej strony słupa lub kolumny.

Stopy fundamentowe wykonane pod budowę hali przemysłowej.
Stopy fundamentowe wykonane pod budowę hali przemysłowej.

Jak szerokie fundamenty zastosować przy słabym podłożu

Jeżeli chodzi o budowę przeciętnej wielkości domów jednorodzinnych to szerokość ław przy słabszych gruntach z reguły nie przekracza 80 cm. Niestety czasami zdarza się, że to i tak zbyt mało, aby uniknąć nadmiernego osiadania budynku. Jeżeli grunty są zbyt słabe, aby można było zastosować fundament w postaci ław fundamentowych pozostaje sięgnąć po płytę fundamentową.

Płyta fundamentowa jest to technologia fundamentowania, która przyszła do nas zza morza, a konkretnie ze Szwecji, gdzie tego rodzaju fundament jest bardzo popularny. W Polsce płyta fundamentowa również cieszy się dużą popularnością i to nie tylko w przypadku trudnych warunków gruntowych.

Płyta fundamentowa jest obecnie najpopularniejszą alternatywą dla ław fundamentowych.
Płyta fundamentowa jest obecnie najpopularniejszą alternatywą dla ław fundamentowych.

Jako że płyta jest fundamentem, który znajduje się pod całym budynkiem, a nie tylko pod ścianami, jej szerokość nie wchodzi tutaj w grę. Głównym parametrem korygowanym przy projektowaniu płyty fundamentowej jest jej grubość. Płyta musi być wystarczająco sztywna, aby wytrzymała obciążenia generowane przez budynek.

Z reguły grubość płyty fundamentowej pod średniej wielkości dom jednorodzinny wynosi nie więcej niż 40 cm. Na grubość płyty fundamentowej wpływają także instalacja grzewcza. Można ją zamontować wewnątrz płyty, co zwiększa jej gabaryty lub na płycie, pod podłogą. W tej pierwszej wersji mamy tzw. płytę ciepłą, a w drugiej płytę zimną. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

Projektowanie fundamentów

Fundamenty muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby nośność układu podłoże-fundament nie została zachwiana. W przeciwnym razie może dojść do nierównomiernego osiadania obiektu, co grozi jego uszkodzeniem. Podczas fazy projektowania budynku oraz fundamentów, ustala się ich wstępne parametry oraz rodzaj.

Te wstępne założenia mogą ulec zmianie, głównie w wyniku bardziej niekorzystnych niż zakładano gruntów znajdujących się w podłożu. Informacje na temat geologii na danym terenie pozyskuje się z opinii geotechnicznej wykonywanej po przeprowadzeniu odpowiednich badań polowych przez geologów lub geotechników.

Opinia geotechniczna jest dokumentem dołączanym do projektu architektoniczno-budowlanego, który stanowi część składową projektu budowlanego. Czyli innymi słowy badania geotechniczne są nie tylko koniecznością ze względów bezpieczeństwa całego budowlanego przedsięwzięcia ale także ze względów prawnych.

Badania geotechniczne

W Polsce, badania geotechniczne podlegają pod polską normę PN-EN 1997, czyli Eurokod 7. Eurokody to zestaw dziesięciu norm obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej, mających za zadanie ujednolicenie zasad projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych. Eurokod 7 dotyczy projektowania geotechnicznego.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak szerokie fundamenty zastosować, to wszelkiego rodzaju obliczenia przy ich projektowaniu muszą opierać się o parametry wytrzymałościowe gruntów, znajdujących się w podłożu, w miejscu gdzie ma powstać dana inwestycja. Informacji na temat warunków gruntowo-wodnych panujących na danym terenie dostarczają badania geotechniczne.

Badania geotechniczne dostarczają niezbędnych informacji, aby ustalić jak szerokie fundamenty zastosować pod daną inwestycję.
Badania geotechniczne dostarczają niezbędnych informacji, aby ustalić jak szerokie fundamenty zastosować pod daną inwestycję.

Tego rodzaju badania zaczyna się od wykonania odwiertów geotechnicznych potrzebnych w celu ustalenia rodzaju gruntów znajdujących się w podłożu. Kiedy już mamy rozpoznaną litologię danego gruntu, możemy dobrać metodę, bądź metody na zbadanie parametrów mechanicznych tych gruntów.

Jeżeli chodzi o grunty spoiste tj. gliny lub iły, bądź średniospoiste tj. piaski gliniaste, głównym parametrem określającym ich przydatność dla celów budowlanych jest ich stopień plastyczności (IL). Parametr ten określa konsystencję gruntu, która zależy od zawartości wody w badanej próbce gruntu.

Parametrem określającym przydatność gruntów niespoistych dla celów budowlanych jest wskaźnik zagęszczenia gruntu (IS), który jest miarą zagęszczenia gruntu nasypowego. Jeżeli chodzi o grunty rodzime to odpowiednikiem wskaźnika zagęszczenia gruntu lub stopień zagęszczenia gruntu (ID).

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz