Jak zrobić płytę fundamentową

Płyta fundamentowa to w dzisiejszych czasach jeden z najczęściej wybieranych rodzajów fundamentów. Coraz więcej firm budowlanych zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem fundamentów płytowych. Jeżeli chcesz wiedzieć jak zrobić płytę fundamentową, w tym tekście są zawarte wszystkie podstawowe informacje na ten temat.

Z czego wykonana jest płyta fundamentowa

Budowa płyty fundamentowej jest stosunkowo prosta. Generalnie jest to betonowa płyta, ze zbrojeniem w formie siatki. Fundament ten często posiada również ogrzewanie podłogowe, które znajduje się wewnątrz betonowej płyty lub bezpośrednio na niej. Jest to kwestia sposobu w jaki dana firma wykonuje ten rodzaju fundamentu oraz osobistych preferencji inwestora. Ponadto płyta jest zabezpieczona izolacją termiczną oraz przeciwwodną.

Jeżeli chodzi o beton, to podobnie jak w przypadku tradycyjnych fundamentów, musi on posiadać odpowiednią klasę. Fundament budynku (jak i większość jego elementów konstrukcyjnych), jest to inwestycja na której nie warto oszczędzać. Pamiętajmy, że fundamenty przenoszą bardzo duże obciążenia i ważne, aby beton po zastygnięciu był odpowiednio odporny na odkształcenia.

Najczęściej do wykonywania fundamentów płytowych wykorzystuje się beton klasy B20, jest to standardowy wybór. Jednak co do ostatecznej decyzji odnośnie betonu, to należy ją pozostawić specjaliście, który zajmuje się wykonywaniem danego fundamentu i ma do tego odpowiednie uprawnienia. Oczywiście beton najlepiej zamówić w renomowanej betoniarni, aby mieć pewność co do jego wysokiej jakości.

Termoizolacja płyty jest wykonywana ze styroduru, czyli polistyrenu ekstrudowanego w formie płyt XPS. Jest to materiał, który powstaje ze spienionego polistyrenu. Tego rodzaju płyty styrodurowe posiadają wiele bardzo małych zamkniętych przestrzeni, wypełnionych powietrzem. Dzięki temu materiał ten świetnie się sprawdza do wykonania termoizolacji.

Ponadto styrodur jest dużo bardziej odporny na działanie wód gruntowych oraz wahań temperatur w ciągu roku niż styropian. Płyty XPS umieszcza się pod płytą fundamentową oraz na jej krawędziach. Dobrym pomysłem jest połączenie ze sobą termoizolacji znajdującej się pod i wokół płyty z termoizolacją ścian budynku.

Płyta fundamentowa wykonana pod budynek mieszkalny.
Płyta fundamentowa wykonana pod budynek mieszkalny.

Opaska przeciwwysadzinowa okalająca płytę także wpływa na poprawę temperatury wewnątrz budynku, zmniejszając wychładzanie się gruntu, znajdującego się pod fundamentem w trakcie zimy.

Jak zrobić płytę fundamentową

Konstrukcja płyty fundamentowej jest bardzo prosta. Nie oznacza to jednak, że nie należy zachować odpowiedniej staranność podczas wykonywania tego rodzaju fundamentu. Zaczynamy od prac ziemnych mających na celu zrobienie wykopu pod fundament. Na tym etapie wykonujemy także wszelkiego rodzaju potrzebne przepusty i instalacje związane z mediami dochodzącymi do budynku.

Jeżeli dno wykopu stanowią piaski lub pospółki, to pamiętajmy, że powinny mieć odpowiednie zagęszczenie. Sprawdzaniem parametrów gruntu na budowach zajmują się firmy geotechniczne. W sytuacji kiedy grunt jest zbyt luźny to należy go odpowiednio wzmocnić. Dogęszczanie gruntu najczęściej odbywa się przy pomocy zagęszczarki lub ubijaka.

Pamiętajmy także, aby grunt w chwili kiedy staramy się go zagęścić miał wilgotność jak najbardziej zbliżoną do wilgotności optymalnej. Następny krok to wykonanie szalunków pod płytę fundamentową oraz rozłożenie warstwy termoizolacyjnej w postaci płyt XPS. Jak już rozłożymy warstwę styroduru to kładziemy izolację przeciwwodną w postaci folii polietylenowej oraz przygotowujemy zbrojenie pod betonowanie.

Schemat przedstawiający jak zrobić płytę fundamentową.
Płyta fundamentowa „zimna”, nie posiadająca wewnątrz ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie znajduje się na płycie.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na płytę “ciepłą”, to ogrzewanie podłogowe wplatamy w zbrojenie płyty przed zalaniem jej betonem. W sytuacji kiedy mamy płytę “zimną” to ogrzewanie podłogowe instalujemy na płycie fundamentowej, pod podłogą.

Kiedy stosuje się płytę fundamentową

Podobnie jak z każdym innym rodzajem fundamentu, także płyta fundamentowa ma za zadanie stworzyć odpowiednie warunki, dla bezpiecznego posadowienia obiektu budowlanego na podłożu gruntowym. Jeżeli budynek ma dużą masę lub podłoże nie posiada zbyt dużej wytrzymałości, płyta fundamentowa pozwala na równomierne rozłożenie obciążeń na jak największej powierzchni.

W przeciwieństwie do ław fundamentowych, które znajdują się tylko pod ścianami budynku, płyta fundamentowa znajduje się pod całym budynkiem. Dzięki temu obciążenie na jednostkę powierzchni styku fundamentu z podłożem jest dużo mniejsze. To proste rozwiązanie technologiczne sprawia, że płyta fundamentowa może być z powodzeniem stosowana w przypadku słabszych gruntów, tam gdzie ławy fundamentowe są niewystarczające.

Uproszczony schemat budowy płyty fundamentowej.
Uproszczony schemat budowy płyty fundamentowej.

Po to też ten rodzaj fundamentu został wymyślony, jako alternatywa dla ław fundamentowych, która może pozwolić uniknąć konieczności zainwestowania w dużo bardziej kosztowne fundamenty pośrednie. Innymi słowy płyta fundamentowa stanowi pośrednią opcję między ławami fundamentowymi a palami.

Kolejną niewątpliwą zaletą płyty fundamentowej jest możliwość jej posadowienia na dużo mniejszej głębokości niż fundamenty tradycyjne. Wynika to z faktu że płyta fundamentowa nie musi być posadowiona poniżej granicy przemarzania gruntu. Co wiąże się z ryzykiem powstawania wysadzin mrozowych podczas zimy.

Jeżeli mróz dostanie się pod fundamenty budynku może spowodować ich wypiętrzenie, poprzez zwiększenie objętości przemarzniętego gruntu. Grunt zwiększa swoją objętość nie tylko na skutek zamarzania wody w porach gruntowych. Różnica temperatur prowadzi także do podciągania kapilarnego wód gruntowych, co jest główną przyczyną powstawania wysadzin mrozowych.

Płyta fundamentowa posiada tzw. opaskę przeciwwysadzinową, wykonaną najczęściej ze styroduru. Opaska ta okala płytę dookoła, nie pozwalając na to, aby mróz przedostał się bezpośrednio pod fundament.

Badania geotechniczne

Oczywiście kluczową kwestią przy doborze odpowiednich fundamentów są badania geotechniczne. Pozwalają one na pozyskanie podstawowych informacji na temat rodzaju oraz parametrów gruntów zawartych w podłożu. Jest to kluczowa kwestia przy projektowaniu fundamentów pod budynek.

Głównie chodzi tutaj o grunty organiczne tj. torfy, namuły, czy gytie. Grunty te ze względu na posiadanie dużych ilości substancji organicznej mają niskie lub bardzo niskie parametry wytrzymałościowe m.in. odporność na ścinanie. Ponadto są to grunty bardzo podatne na odkształcenia, dlatego ciężko określić jak będą się zachowywać pod długotrwałym obciążeniem od budynku.

Badania geotechniczne to konieczność jeżeli chce się uniknąć błędów przy projektowaniu fundamentów.
Badania geotechniczne to konieczność jeżeli chce się uniknąć błędów przy projektowaniu fundamentów.

Innym problemem, który dosyć często występuje w podłożu gruntowym są wszelkiego rodzaju nasypy niekontrolowane. Czyli grunty o niewiadomym składzie, często z dużą zawartością gleby oraz elementów wskazujących na ich antropogeniczne pochodzenie np. okruchy gruzu, cegieł lub różnego rodzaju śmieci.

Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie poziomu wód gruntowych. Jeżeli woda znajduję się płycej niż granica przemarzania gruntu, to płyta fundamentowa jest najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Badania geotechniczne to niewielki wydatek w porównaniu z kosztami budowy domu jednorodzinnego. Warto je wykonać gdyż wszelkiego rodzaju błędy popełnione podczas fazy projektowania mogą się na nas zemścić, nawet po kilku latach.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz