Kategorie geotechniczne

Kategoria I

Obejmuje niewielkie obiekty budowlane przy prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze

b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2m,

c) wykopy do głębokości 1,2m i nasypy do wysokości 3m wykonywane przy budowie dróg, prac drenażowych oraz układaniu rurociągu.

Kategoria II

Obejmuje obiekty w prostych i złożonych warunkach gruntowych, przy których wymagana jest ilościowa ocena danych geologicznych i ich analiza:

a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe z wyjątkiem Kat. I

b), utrzymujące grunt lub wodę c) wykopy i nasypy z wyjątkiem Kat. I

c), oraz budowle ziemne

d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące

f) tunele w twardych niespękanych skałach nie wymagające pełnej szczelności lub spełnienia innych specjalnych warunków

Kategoria III

Obejmuje

a) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników i środowiska takie jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne, lub których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i polskich normach.

b) obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych

c) budynki o szczególnie dużych obciążeniach, budynki wysokie,

d) budynki z wielokondygnacyjnymi podziemiami

e) zapory i konstrukcje działające w warunkach dużych różnic ciśnienia wody

f) przejścia komunikacyjne pod drogami o dużym natężeniu ruchu

g) duże mosty wiadukty estakady

h) fundamenty maszyn o znacznym obciążeniu dynamicznym

i) skomplikowane konstrukcje nabrzeżne

j) obiekty zakładów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne

k) głębokie wykopy wykonane w pobliżu budowli

l) konstrukcje osłonowe reaktorów jądrowych

m) tunele w skałach miękkich i spękanych, obciążone wodami naporowymi lub wymagające szczelności

n) obiekty zabytkowe i monumentalne

o) obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych

Dodaj komentarz