Ława fundamentowa, wymiary pod dom

Ławy fundamentowe należą do fundamentów bezpośrednich lub tzw. fundamentów tradycyjnych. Wiele osób zastanawia się w jaki sposób dobiera się parametry ławy fundamentowej do potrzeb danego budynku czy innego obiektu budowlanego. Ława fundamentowa, jej wymiary oraz głębokość posadowienia są zależne od kilku czynników opisanych w poniższym tekście.

W jaki sposób wykonuje się ławy fundamentowe

Ten rodzaj fundamentów wykonywany jest z betonu, może zawierać zbrojenie konstrukcyjne, które ma na celu zwiększyć jego wytrzymałość. Jeżeli ławy są dostatecznie wąskie to zbrojenie nie jest konieczne. Jednak należy pamiętać że przy słabszych gruntach, w wyniku osiadania budynku, ławy wykonane z betonu mogą pękać. Dlatego warto je dodatkowo wzmocnić za pomocą zbrojenia.

Domy jednorodzinne stawiane na gruntach o dobrych parametrach geotechnicznych wykonuje się przeważnie na ławach bez zbrojenia. Jeżeli budynek mieszkalny ma więcej kondygnacji lub jest stawiany na gruntach słabszych, to może się okazać konieczne zastosowanie dodatkowego wzmocnienia ław.

Ława fundamentowa wymiary odpowiednie dla domu jednorodzinnego.
Schemat ławy fundamentowej oraz ścian fundamentowych i nośnych.

Beton stosowany do wykonywania ław fundamentowych może mieć różną klasę. Najczęściej wykorzystuje się beton klasy B15 lub B20. Należy pamiętać że fundamenty budynku będą przez długie lata narażone na szkodliwe działania środowiskowe np. wilgoć, mróz, czy agresywną wodę. Z tego względu nie warto oszczędzać na wyborze klasy betonu jak i na innych elementach fundamentów.

Ławy fundamentowe można wykonywać bezpośrednio na gruncie lub w deskowaniu (szalowaniu). Lepszym rozwiązaniem jest deskowanie, można także wykorzystać gotowe szalunki inwentaryzowane. Tego typu szalunki są bardzo dobrym rozwiązaniem. Aby móc je zainstalować należy wykonać wykop do poziomu posadowienia budynku.

Deskowanie wykonuje się na chudym betonie, montuje zbrojenie, a następnie wylewa beton odpowiedniej klasy. Zastosowanie chudego betonu pod fundamentami, ma za zadanie zapobiec mieszaniu się betonu z którego mają zostać wykonane fundamenty z gruntem. Taki zabieg poprawia wytrzymałość oraz trwałość fundamentów.

W sytuacji kiedy ława ma zostać wykonana w gruncie, wykop powinien mieć odpowiedni wymiar, jak najbardziej zbliżony do wymiaru ławy. W wykopie, przed wylaniem betonu rozkłada się folię hydroizolacyjną, która ma za zadanie uniemożliwić wyciek zaczynu cementowego z masy betonowej. Jeżeli zaczyn cementowy wycieknie to beton może mieć zbyt małą wytrzymałość.

Ława fundamentowa, wymiary od czego zależą

Wymiary ławy fundamentowej zależą od dwóch czynników, ciężaru całej konstrukcji budynku, oraz wytrzymałości podłoża gruntowego. Ławy fundamentowe lub jakiekolwiek inne fundamenty, muszą zostać dobrane w sposób zapewniający nośność układu podłoże-fundament.

Jeżeli grunty na których ma zostać postawiony budynek nie mają wystarczającej nośności w stosunku do jego masy, przy doborze nieodpowiednich fundamentów może dojść do nadmiernego lub nierównomiernego osiadania budynku. Zbyt duże osiadanie często prowadzi do pękania ław fundamentowych, a co za tym idzie ścian, które na nich stoją.

Strefa uplastycznienia gruntu pod ławą fundamentową.
Zbyt słaby grunt pod fundamentem może się uplastycznić. Jeżeli strefa uplastycznienia gruntu dostanie się pod ławę fundamentową dochodzi do jego ścięcia, co prowadzi do uszkodzenia budynku.

Aby uniknąć takiej sytuacji należy zadbać o to, żeby ławy fundamentowe miały odpowiednie wymiary, konkretnie chodzi o ich szerokość. Im słabszy grunt lub większy ciężar budynku tym ławy muszą być szersze. Wraz ze wzrostem szerokości ław powinna zwiększyć się ich grubość, aby nie popękały.

Nie zawsze szersze ławy są wystarczające, aby rozłożyć obciążenia od budynku. W niektórych sytuacjach konieczne jest postawienie budynku na płycie fundamentowej. Tego typu fundament został stworzony jak alternatywa dla fundamentów tradycyjnych, która pozwala budować na gruntach o parametrach zbyt słabych dla ław lub stóp fundamentowych.

Płyta fundamentowa jako alternatywa dla ław fundamentowych

Niektóre osoby mają pewne wyobrażenie na temat wyglądu fundamentów tradycyjnych w postaci ław. Jeżeli chodzi o płytę fundamentową jest to nowoczesna technologia, która w ostatnich latach mocno zyskała na popularności. Można powiedzieć, że obecnie panuje pewien trend na płyty fundamentowe oraz tendencja do postrzegania ich jako coś lepszego niż fundamenty tradycyjne.

Wiele osób decyduje się na płytę fundamentową nawet w sytuacji kiedy nie jest to konieczne. Tego rodzaju nowoczesny fundament ma swoje zalety jak i wady.

Płyta fundamentowa to na pewno wygodne rozwiązanie, ze względu na swoją konstrukcję stanowi zarówno fundament jak i podłogę budynku. W przypadku domów jednorodzinnych grubość płyty waha się w granicach od 15 do 30 cm. Oczywiście grubość jest zależna od masy budynku na co wpływa m.in. ilość kondygnacji oraz materiały z jakich zbudowany jest dom.

Schemat płyty fundamentowej jako alternatywy dla ław fundamentowych.
Schemat płyty fundamentowej stanowiącej alternatywę dla ław fundamentowych.

Do niewątpliwych wad płyty należy fakt, że z reguły jest to droższa technologia fundamentowania niż tradycyjne ławy. Wynika to głównie z tego że płyta fundamentowa to cały czas nowa technologia i jest niewiele firm które specjalizują się w wykonywaniu tego rodzaju fundamentów, w przeciwieństwie do fundamentów tradycyjnych.

Wymiary ławy fundamentowej, a badania geotechniczne

Jak już zostało napisane wcześniej, szerokość ławy zależy od ciężaru budynku oraz nośności podłoża gruntowego. Im słabszy grunt tym potrzebuje szerszych ław lub innego rodzaju fundamentów. Dlatego, pierwszą rzeczą jaką należy wykonać przed przystąpieniem do prac budowlanych jest dokładne zbadanie gruntów, na których chcemy budować.

Badania geotechniczne w dzisiejszych czasach to standard.
Badania geotechniczne w dzisiejszych czasach to standard.

Pomijając fakt że tego typu badanie jest konieczne w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń budynku, czy w skrajnych przypadkach katastrofy budowlanej, to są obligatoryjne. Z prawnego punktu widzenia, badania geotechniczne tj. wiercenia czy badanie zagęszczenia gruntu pod projektowany dom, których zwieńczeniem jest opinia geotechniczna, są konieczne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 r., dotyczącym ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opinia geotechniczna jest obowiązkowa w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Czyli w przypadku każdego budynku, nawet domu jednorodzinnego.

Opinia geotechniczna to dokumentacja, której najważniejszym elementem jest wyszczególnienie warstw geotechnicznych oraz ich parametrów. Warstwy są opisane w formie pisemnej oraz graficznej jako przekroje geotechniczne załączane do opinii. Na podstawie tych informacji ustala się stopień skomplikowania warunków gruntowych i proponuje kategorię geotechniczną budynku.

Ponadto informacje na temat poszczególnych warstw geotechnicznych zawartych w podłożu oraz poziomie wód gruntowych są kluczowe dla projektanta. Na podstawie tych informacji musi dobrać odpowiednie fundamenty oraz ich wymiary. W przypadku ław fundamentowych, wymiary brane pod uwagę to głównie szerokość i dostosowana do niej grubość.

Im szersze ławy, tym rozkład obciążeń przenoszonych za pośrednictwem fundamentów na grunt będzie większy. A ciężar budynku łatwiejszy do odparcia przez podłoże gruntowe.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

1 komentarz do “Ława fundamentowa, wymiary pod dom”

Dodaj komentarz