Badanie geotechniczne gruntu

Badania gruntu pod domek jednorodzinny wykonuje się w celu określenia parametrów gruntowo-wodnych występujących na terenie planowanej inwestycji. Szczegółowe rozpoznanie nośności gruntu pozwala na optymalne zaprojektowanie fundamentów, polepszenie własności gruntów słabonośnych lub wymianę gruntów organicznych, których parametry geotechniczne nie pozwalają na posadowienie jakiegokolwiek obiektu budowlanego. Ustalenie poziomu zwierciadła wód gruntowych decyduje o możliwości podpiwniczenia projektowanego obiektu oraz pozwala na wykonanie odpowiedniej instalacji odprowadzającej nadmiar wody z gruntu w przypadku wystąpienia jej wysokiego stanu.

Sposób i zakres wykonania badań zależy od rozmiarów planowanego obiektu, głębokości posadowienia fundamentów (wykonanie podpiwniczenia, garażu podziemnego) oraz budowy geologicznej na terenie inwestycji. W przypadku domków jednorodzinnych wykonujemy 3 odwierty badawcze do głębokości 5 metrów. Jeżeli na terenie badań występują grunty organiczne lub słabonośne grunty plastyczne, odwierty prowadzi się do momentu natrafienia na podłoże o odpowiednich parametrach geotechnicznych.

Wyniki przeprowadzonych badań zostają przedstawione w postaci opinii geotechnicznej, która stanowi kompendium informacji na temat parametrów podłoża pod planowaną inwestycję. Opinia zawiera także zalecenia dla projektantów i wykonawców dotyczące przebiegu fundamentowania i robót ziemnych.

Posadowienie obiektu na odpowiednio przygotowanym gruncie eliminuje ryzyko zapadania się fundamentów, pękania ścian wywołanego nierównomiernym osiadaniem obiektu, oraz wystąpienia wody gruntowej w piwnicach.

Badania geotechniczne to solidny fundament bezpieczeństwa dla Państwa inwestycji.

Dlaczego należy zamówić badanie gruntu pod budowę?

Od 2012 roku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków posadawiania obiektów budowlanych, dla wszystkich projektowanych budynków – w tym również dla domów jednorodzinnych – obowiązkowe jest opracowanie opinii geotechnicznej. Warto jednak potraktować tego rodzaju ekspertyzę nie tylko jako jeszcze jeden wymóg formalny do zrealizowania na drodze do budowy wymarzonego domu. Prawidłowo i rzetelnie wykonane badania geotechniczne gruntu będą bowiem istotnym i cennym źródłem informacji dla Inwestora. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie założeń projektu do warunków gruntowych panujących na działce, a co za tym idzie – zarówno usprawnienie i obniżenie kosztów procesu posadowienia budynku, jak i minimalizacja ewentualnego ryzyka wynikającego z niedostosowania projektu do uwarunkowań gruntowych. Grunt-Test specjalizuje się w prowadzeniu badań gruntu pod budowę domów jednorodzinnych oraz wszelkich innych inwestycji budowlanych w Poznaniu i Wielkopolsce. Sprawdź, dlaczego warto nam zaufać.

5 powodów, dla których to właśnie nam powinieneś zlecić wykonanie badań gruntu jeszcze przed zakupem działki:

– Spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie obowiązkowej opinii geotechnicznej.

– Uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat warunków gruntowych działki jeszcze przed zakupem działki pod budowę.

– Minimalizacja skutków ewentualnej katastrofy budowlanej, wynikającej z nieprawidłowo wykonanego posadowienia budynku, zmniejszenie kosztów.

– Brak zmian w projekcie na etapie realizacji = krótszy czas budowy domu.

– Pewność bezpiecznej i komfortowej eksploatacji domu przez długie lata.

Badania geotechniczne – dlaczego należy zlecić je jeszcze przed zakupem działki?

Planując budowę domu dla siebie i swojej rodziny, z pewnością zechcesz postawić go na stabilnym i pewnym gruncie. Jest to istotnie także podczas rozbudowy firmy czy innej, dowolnej inwestycji. Wielu przyszłych Inwestorów przed zakupem gruntu pod budowę popełnia ten sam błąd, koncentrując się głównie na lokalizacji, powierzchni, uzbrojeniu i bagatelizując strukturę gruntu, jej zagęszczenie czy poziom wód podziemnych. Tymczasem, to właśnie te parametry mają decydujący wpływ na przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne. Właśnie dlatego, już na etapie oceny ziemi przed jej zakupem, warto sprawdzić, jakie warunki wodno-gruntowe panują na danym obszarze. Koszt wykonania odpowiedniej ekspertyzy będzie niewspółmiernie niższy niż ewentualne usuwanie skutków katastrofy budowlanej spowodowanej niedostosowaniem projektu do uwarunkowań terenu.

Badania gruntu – Wielkopolska

Jeśli kupiłeś już grunt i posiadasz projekt, zlecenie badań gruntu przed rozpoczęciem inwestycji pozwoli na optymalne dopasowanie założeń konstrukcyjnych i architektonicznych do struktury i gęstości podłożą oraz pozostałych warunków gruntowych i wodnych. Budowa domu opartego na projekcie niedostosowanym do parametrów działki rodzi ryzyko katastrofy budowanej. Z tej perspektywy, badanie geotechniczne będzie czymś więcej niż tylko spełnieniem formalnego wymogu stawianego inwestorom. Da Ci gwarancję właściwego posadowienia obiektu, wykonania solidnych fundamentów oraz konstrukcji budynku, który będzie służył Tobie i Twoim bliskim przez wiele dziesięcioleci.

Zakres i metoda badań geotechnicznych

W firmie Grunt-Test do każdego badania gruntu pod budowę domu, budynku gospodarczego lub dowolnego obiektu, podchodzimy w sposób indywidualny, uwzględniając tym samym specyficzne uwarunkowania wodno-gruntowe panujące na danym obszarze. Nie bez znaczenia pozostają również rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne projektowanych obiektów budowlanych. Wszystko to, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, pozwala naszym pracownikom wykonywać rzetelne, kompleksowe i precyzyjne badania geotechniczne z zastosowaniem najnowocześniejszego sprzętu.

Zakres analizy oraz ilość punktów badawczych warunkowane są przez szereg indywidualnych czynników, spośród których wyróżnia się m.in.:

  • budowę geologiczną badanego obszaru;
  • planowaną głębokość i sposób posadowienia budynku;
  • ewentualne podpiwniczenie obiektu;
  • powierzchnię projektowanego budynku.

Badania geotechniczne – Poznań

Prowadzone przez nas badanie geologiczne polega na wykonaniu określonej ilości otworów do głębokości kilku metrów. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt geologiczny tj. wiertnicę, sondę dynamiczną, sondę statyczną CPTu itd. Następny etap obejmuje dokładne przeanalizowanie struktury geologicznej gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Poprzez Badanie gruntu i zidentyfikowanie głębokości występowania wód podziemnych można określić skalę ich oddziaływania na mury fundamentowe. Dzięki czemu możliwe jest m.in. zastosowanie odpowiedniej technologii izolowania fundamentów obiektu, ich prawidłowe wzmocnienie lub wybór sposobu osuszania.

Efektem zleconego nam badania działki jest kompleksowa opinia geotechniczna, która w świetle polskiego prawa stanowi niezbędną dokumentację załączaną do projektu budowlanego. Dotyczy to również domów mieszkalnych (jedno- i wielokondygnacyjnych). Chcesz zlecić badanie gruntu pod budowę? Skontaktuj się z naszym biurem lub odwiedź siedzibę Grunt-Test w Poznaniu na Osiedlu Przyjaźni 18R.