Płyta fundamentowa pod budynek gospodarczy

Projektanci decydują się na różne rodzaje fundamentów. Od płyty fundamentowej po fundamenty tradycyjne, czyli ławy. Wszystko zależy od danej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych panujących na danym terenie. Płyta fundamentowa pod budynek gospodarczy to w dzisiejszych czasach standard. Więcej na ten temat w poniższym tekście.

Budowa płyty fundamentowej

Jeżeli chodzi o konstrukcję tego rodzaju fundamentu, nie jest to nic skomplikowanego. Płytę fundamentową stanowi przede wszystkim płyta żelbetowa. Jeżeli chodzi o beton, jest on standardowej klasy, taki jak w przypadku fundamentów tradycyjnych, czyli najczęściej B20. Oczywiście dużo zależy od tego jakie obciążenia będą przenoszone przez fundament na podłoże gruntowe.

Jednak nie warto oszczędzać na betonie, ważne aby był dobrej jakości, szczególnie w sytuacji kiedy cała konstrukcja wraz z wyposażeniem, które ma się w niej znajdować będzie stosunkowo ciężka. Jeżeli budujemy pomieszczenie gospodarcze np. w formie garażu dla ciężkich samochodów, które będą w nim stać, beton musi być wystarczająco odporny na odkształcenia.

Płyta fundamentowa pod budynek z ogrzewaniem podłogowym umieszczonym na płycie.

W przypadku bardziej skomplikowanych konstrukcji budowlanych, dobór odpowiedniej klasy betonu należy pozostawić specjaliście. Zbrojenie jest wykonywane w formie podwójnej siatki łączonej zbrojeniem konstrukcyjnym. Wewnątrz samej płyty często znajduje się ogrzewanie podłogowe, choć nie jest to reguła.

Wykonuje się także płyty fundamentowe tzw. zimne, które posiadają ogrzewane umieszczone na płycie żelbetowej, a nie wewnątrz niej. Oczywiście budynki gospodarcze w formie garaży, schowków, czy większych konstrukcji, z reguły nie potrzebują ogrzewania, co znacznie ułatwia proces wykonywania tego rodzaju fundamentu.

Kolejną ważną kwestią jest izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna. Pamiętajmy, że beton, który jest narażony na kontakt z wodami gruntowymi w formie wód infiltrujących z opadów lub zwierciadła wód podziemnych, może ulec zawilgoceniu. Dlatego koniecznie należy zaopatrzyć naszą płytę fundamentową w odpowiednie zabezpieczenie, aby uniknąć grzyba na ścianach czy odpadającej farby.

Ostatnim elementem związanym z wykonywaniem płyty fundamentowej jest opaska przeciwwysadzinowa. Szczególnie ma to znaczenie jeżeli budujemy na gruntach wysadzinowych tj. piaski gliniaste. Grunty wysadzinowe posiadają dużo niewielkich przestrzeni porowych, połączonych ze sobą w formie kanalików. Tego typu kanaliki świetnie się nadają do tego, aby wody gruntowe mogły nimi wędrować do góry.

Płyta fundamentowa pod budynek gospodarczy – jak ją wykonać

Pierwszą rzeczą po wyznaczeniu obrysu fundamentu jest wykonanie odpowiedniej wielkości wykopu. Wykop powinien mieć głębokość dostosowaną do grubości płyty fundamentowej. Z kolei grubość zależy od ciężaru całej konstrukcji budowlanej oraz o tego co będzie się w niej znajdować. Z reguły pod przydomowy garaż dla samochodu osobowego wystarcza płyta o grubości 10 -15 cm.

Płyta fundamentowa pod budynek gospodarczy.
Przykładowy schemat płyty fundamentowej.

Następnie wykonujemy szalunki w formie drewnianych desek. W sytuacji kiedy dno wykopu stanowią grunty sypkie w postaci piasków czy pospółek, to powinniśmy odpowiednio je zagęścić. Wylewanie płyty na luźnym gruncie skończy się nadmiernym lub nawet nierównomiernym osiadaniem prowadzącym do przechylenia i uszkodzenia całej konstrukcji.

Po odpowiednim zagęszczeniu i wyrównaniu powierzchni gruntu, układa się styrodur w formie płyt XPS, jeżeli nasz budynek gospodarczy powinien być ocieplony. Jeżeli wykonujemy jakąś niewielką konstrukcję typu blaszany garaż, ocieplenie go nie ma większego sensu. W takiej sytuacji na grunt kładziemyfolię, aby zabezpieczyć fundament przed wilgocią.

Następnie przygotowujemy zbrojenie i zalewamy płytę fundamentową betonem. Jak wiadomo nie od dziś fundamenty, to jedna z najważniejszych części budynku, dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zostały dobrze wykonane. Wszelkiego rodzaju naprawy z nimi związane to często bardzo trudny i kosztowny proces.

Czy wykonywać badania geotechniczne

Z prawnego punktu widzenia budowa każdego budynku, w tym gospodarczego wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy wykonać również badania geotechniczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. dotyczącym ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opinia geotechniczna jest obligatoryjna w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii.

W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Dzięki badaniom geotechnicznym możemy poznać rodzaj oraz parametry wytrzymałościowe gruntu.
Dzięki badaniom geotechnicznym możemy poznać rodzaj oraz parametry wytrzymałościowe gruntu.

Zakładając, że płyta fundamentowa pod budynkiem gospodarczym będzie posadowiona na gruntach nie nastręczających większych trudności, a cała konstrukcja będzie stosunkowo prosta, to będzie nam potrzebna tylko i wyłącznie opinia geotechniczna. Jest to najprostszy dokument geotechniczny, w który znajdują się wszelkiego rodzaju informacje na temat warunków gruntowo-wodnych panujących na danym terenie.

Pomijając kwestie prawne, badania geotechniczne pozwalają mieć pewność, że podłoże gruntowe, na którym będzie stał dany budynek będzie odpowiednio przygotowane, aby odeprzeć generowany przez niego ciężar.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz