Płyta sztywna VSS

Płyta VSS 100 kN przeznaczona jest do badania nośności i zagęszczania podłoża gruntowego. Badanie aparatem VSS pozwala na określenie modułu odkształcenia pierwotnego ( E1 , Ev1 ), wtórnego modułu odkształcenia ( E2 , Ev2 ) z a także wskaźnika odkształcenia I0 ( Stosunku E2/E1 ). Nawierzchni podatnych i podłoża drogowego in-situ wg normy DIN 18134. Badanie aparatem VSS polega na pomiarze odkształceń pionowych badanej warstwy podłoża pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty. Płyta obciążana jest za pośrednictwem dźwignika hydraulicznego. Płyta VSS jest szczególnie przydatna do badania zagęszczenia powierzchni podatnych oraz podłoża drogowego.

Dodaj komentarz