Lekka płyta dynamiczna

płytą dynamiczną

Badanie płytą dynamiczną

Wykonujemy kompleksowe badanie zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu lekkiej płyty dynamicznej. Płyta obciążana dynamicznie HMP LFG 4 pozwala na szybkie i sprawne określenie nośności i zagęszczenia m.in. podbudów drogowych i kolejowych, podsypek pod fundamentami, posadzkami oraz chodnikami. Przeprowadzenie badania umożliwia ocenę zagęszczenia gruntu dla warstwy o grubości do 0,5 m . Płyta umożliwia szybki pomiar (3 minuty na jeden punkt pomiarowy), co przekłada się na bardzo sprawną inspekcję pracy na budowie. Dzięki zastosowaniu do kontroli zagęszczenia gruntu płyty 4 generacji wyposażonej w system GPS, określamy precyzyjną lokalizację punktów badawczych.

Nasza płyta dynamiczna sprawdziła podczas badania zagęszczenia gruntu na budowach w Poznaniu i innych lokalizacjach na terenie Polski. Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia pracę na wielu, często trudno dostępnych powierzchniach, tj.:

  • wysokie nasypy
  • głębokie i wąskie wykopy
  • kanały i tunele

Zasięg głębokości pomiaru zagęszczenia gruntu to maksymalnie 50 cm. Badanie pozwala na ustalenie dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2] wierzchniej warstwy nośnej, który w prosty sposób może zostać przeliczony na wymagany w większości przypadków wskaźnik zagęszczenia podłoża Is. Ocenę nośności można przeprowadzać dla gruntów o wielkości ziaren do 63 mm i dynamicznym module odkształcenia Evd ≤125 MN/m2.

Lekka płyta dynamiczna – głębokość badań

Poprzez badanie zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną, możliwa jest kontrola powierzchniowej warstwy podłoża do głębokości 0,5 metra. Jednak zastosowanie tej technologii pozwala również w sposób precyzyjny badać warstwy położone znacznie niżej poprzez umieszczanie płyty w specjalnych, niewielkich wykopach, zwanych szurfami badawczymi. Dzięki temu możliwe jest dokładne ustalenie wskaźnika zagęszczenia podłoża gruntowego, uwzględniając przy tym wszelkiego rodzaju odkształcenia również na dużych głębokościach, co staje się szczególnie istotne przy planowaniu większych i niestandardowych inwestycji budowlanych, drogowych czy kolejowych.

Zastosowania

Krajem, w którym lekka płyta dynamiczna została skonstruowana, są Niemcy. To właśnie u naszych zachodnich sąsiadów badanie gruntu z użyciem tej technologii zyskało najszersze zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora drogowego. Również w Polsce badania płytą dynamiczną z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, z uwagi na zaawansowane i niezwykle precyzyjne możliwości w zakresie oceny stopnia odkształcenia podłoża. Płyta dynamiczna znajduje swoje użycie wszędzie tam, gdzie konieczne jest określenie jakości dogęszczenia warstw gruntowych pod budowę m.in.: posadzek, dróg czy fundamentów. Niemieckie zakłady produkcyjne w Magdeburgu, w których skonstruowano lekką płytę dynamiczną, wyprodukowały do tej pory ponad 20 tysięcy tego rodzaju urządzeń.

Dla potrzeb kontroli jakości zagęszczenia wykonujemy również badania z użyciem płyty sztywnej VSS. Zapewniamy sprawne i precyzyjne pomiary. Zachęcamy do kontaktu i skorzystanie z oferty firmy Grunt-Test w Poznaniu i całej Wielkopolsce.