Lekka płyta dynamiczna

Badanie płytą dynamiczną

Wykonujemy specjalistyczne badanie zagęszczenia gruntu z użyciem płyty dynamicznej ZFG 3.0. Płyta obciążana dynamicznie ZFG 3.0 pozwala na szybkie i sprawne określenie nośności i zagęszczenia wbudowanych m.in. podbudów drogowych i kolejowych, podsypek pod fundamentami, posadzkami i chodnikami.  Przeprowadzenie badania umożliwia ocenę zagęszczenia gruntu do głębokości  0,5 metra. Płyta umożliwia bardzo szybki pomiar (około 3 minuty na jeden punkt pomiarowy). Stosowanie tego rodzaju płyty pozwala nam na bardzo sprawną inspekcję pracy na budowie. Dzięki zastosowaniu do kontroli zagęszczenia gruntu tak nowoczesnego sprzętu jesteśmy w stanie zaproponować wysokiej klasy usługi w cenie niższej niż u konkurencji.

Nasza płyta dynamiczna sprawdziła się już nie raz, podczas niejednego badania zagęszczenia gruntu w Poznaniu i wielu innych lokalizacjach. Dzięki temu, że jest mobilna, umożliwia pracę na wielu powierzchniach, np.:
• na nasypach,
• w wykopach, czy odwiertach,
• w kanałach.
Z pomocą płyty możliwa jest kontrola zagęszczenia gruntu na głębokości 50 cm. Przyrząd ten pozwala na ustalenie dynamicznego modułu odkształcenia Evd [MN/m2] wierzchniej warstwy nośnej, który w prosty sposób może zostać przeliczony na wskaźnik zagęszczenia podłoża Is. Ocenę nośności można przeprowadzać dla gruntów o wielkości ziaren do 63 mm i dynamicznym module odkształcenia równym Evd ≤125 MN/m2.

W ofercie mamy też usługi z użyciem płyty sztywnej VSS. Zapewniamy sprawne i precyzyjne pomiary. Zachęcamy do kontaktu i skorzystanie z oferty firmy Grunt-Test, która jest numerem jeden w Poznaniu i całej Wielkopolsce.