Lekka sonda dynamiczna pneumatyczna DPL

Urządzenie do badania stopnia zagęszczenia gruntu z napędem pneumatycznym. Łatwość zastosowania i nieduża waga całego urządzenia, ułatwia wykonywanie badań i mobilność w terenie.