Pęknięcia i rysy widoczne na ścianach budynków w większości przypadków spowodowane są nierównomiernym osiadaniem fundamentów. Proces ten ma miejsce kiedy grunt pod fundamentem wykazuje zróżnicowane parametry nośne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przed posadowieniem obiektu nie przeprowadzono badań geotechnicznych gruntu lub odbioru

Określenie przyczyn pękania ścian odbywa się poprzez wykonanie otworów badawczych wokół obiektu i ustalenie poziomu na którym zalegają grunty powodujące nierównomierne osiadanie.