Badania laboratoryjne wód i gruntów

W naszym laboratorium wykonujemy następujące badania:

  • analiza sitowa
  • analiza areometryczna
  • oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej gruntów (Aparat Proctora)
  • oznaczenie wilgotności optymalnej (Aparat Proctora)
  • oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych (IL)
  • oznaczanie zagęszczenia gruntów niespoistych
  • oznaczanie wilgotności naturalnej (Wn)
  • oznaczanie granicy płynności (WL)
  • oznaczanie granicy plastyczności (Wp)
  • makroskopowa ocena gruntów

Dodaj komentarz