Dokumentacja geologiczna

Dokumentacja przygotowana zgodnie z zasadami prawa geologicznego i górniczego w oparciu o ustalony i zatwierdzony „Projekt prac geologicznych”. W projekcie zawarte są szczegółowe informacje na temat projektowanej budowli tj. typ i wielkość, głębokość i sposób posadowienie oraz plan robót geologicznych, w którym omówiony jest zakres prac terenowych i laboratoryjnych.

Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymagane jest przy większych i bardziej skomplikowanych obiektach tj. konstrukcje o szczególnie dużych obciążeniach, budynki wielokondygnacyjne, obiekty z wielokondygnacyjnymi podziemiami, oraz gdy na danym terenie panują złożone warunki gruntowe.