Ława czy płyta fundamentowa pod garaż, co wybrać

Dobór fundamentów pod garaż podlega takim samym kryteriom jak pod każdy inny obiekt budowlany. Ława czy płyta fundamentowa pod garaż, co wybrać i od czego zależy wybór fundamentu. Wiele zależy nie tylko od samej konstrukcji i masy garażu razem z pojazdem, który ma się w nim znajdować, ale także od warunków gruntowo-wodnych panujących na danym terenie.

Ława czy płyta fundamentowa pod garaż – co wybrać

Wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu to dopiero pierwszy krok przy ich projektowaniu. Kolejnym jest decyzja na temat ich wymiarów oraz sposobu wykonania. Pamiętajmy, że zadaniem fundamentów jest zachowanie nośności układu podłoże-fundament. Dlatego przy ich projektowaniu trzeba uwzględnić ciężar całej konstrukcji budowlanej oraz rodzaj i parametry wytrzymałościowe gruntu.

Ławy fundamentowe

Jeżeli projektant fundamentu zdecyduje się na ławy fundamentowe w grę będzie wchodzić ich szerokość. Garaże pod samochody osobowe to przeważnie lekkie konstrukcje, dlatego najczęściej sprawdzają się nawet najtańsze warianty fundamentów. W tym przypadku nawet stosunkowo wąskie ławy bez zbrojenia mogą zdać egzamin.

Schemat pokazujący budowę ławy fundamentowej.
Schemat pokazujący budowę ławy fundamentowej.

Im słabsze grunty w podłożu tym ławy fundamentowe będą musiały być szersze. Trzeba będzie także pomyśleć o zbrojeniu, im szersze ławy tym są bardziej podatne na uszkodzenie, dlatego muszą być odpowiednio wzmocnione. W praktyce najczęściej używa się zbrojenia, chociażby niekonstrukcyjnego.

Z racji tego, że ławy nie są fundamentem przeznaczonym do budowy na słabszych gruntach, ich poszerzenie może nie wystarczyć. W takiej sytuacji trzeba będzie sięgać po najczęstszą alternatywę dla ław fundamentowych, czyli płytę fundamentową.

Płyta fundamentowa

Koszty wykonania tego rodzaju fundamentu są z reguły nieco większe, jednak płyta świetnie się sprawdza jako fundament pod garaż. Pierwotnie fundament płytowy został wymyślony w celu budowania na gruntach zbyt słabych dla ław fundamentowych. Płyta przylega dużo większą powierzchnią do podłoża gruntowego niż ławy fundamentowe.

Dzięki temu rozkład obciążeń od budynku na jednostkę powierzchni może być dużo większy. Wiele osób decyduje się na płytę fundamentową nawet jeżeli jej użycie nie jest konieczne. Ma ona wiele zalet, jedną z nich jest brak konieczności posadowienia tego rodzaju fundamentu poniżej strefy przemarzania gruntu. Co z kolei pomaga uniknąć nadmiernego kontaktu płyty fundamentowej z wodami gruntowymi.

Płyta fundamentowa jest często najlepszą opcją do wyboru jeżeli chodzi o fundamenty pod garaż.
Płyta fundamentowa jest często najlepszą opcją do wyboru jeżeli chodzi o fundamenty pod garaż.

Płyta fundamentowa pod dom jednorodzinny posiada grubość ok. 30-40 cm, w zależności od ciężaru i rozkładu obciążeń całej konstrukcji. Jeżeli chodzi o przeciętnej wielkości garaż, grubość przeważnie powinna wynieść od 15 do 25 cm. Wpływ na grubość ma także wytrzymałość podłoża gruntowego. Im podłoże jest sztywniejsze i mniej podatne na odkształcenia tym grubość płyty może być mniejsza.

Badania geotechniczne

Tego typu badania są niezbędne w celu uzyskania potrzebnych informacji na temat podłoża gruntowego, w miejscu gdzie ma powstać dana inwestycja. Przede wszystkim chodzi o określenie rodzaju gruntu jaki znajduje się w podłożu. Jeżeli podczas wykonywania odwiertów natrafimy na grunty niebudowlane tj. torfy, czy nasypy niekontrolowane, należy się ich pozbyć przed wykonaniem fundamentu.

Jeśli w podłożu znajdują się grunty mineralne tj. piasek, pospółka lub glina. Należy określić ich parametry, które będą potrzebne dla poprawnego zaprojektowania fundamentu. W przypadku gruntów sypkich kluczową rolę odgrywa ich zagęszczenie. Im mniejsza objętość przestrzeni porowych w gruncie tym lepsze zagęszczenie. Jeżeli chodzi o grunty spoiste np. glinę bądź ił, głównie skupiamy się na ich konstencji, ściśle związanej z wilgotnością gruntu.

Grunty sypkie można w prosty sposób wzmocnić poprzez ich zagęszczenie, przed wykonaniem fundamentu. Na budowie używa się do tego celu zagęszczarek lub ubijaków, które mechanicznie uderzając w grunt lub poprzez wibracje eliminują przestrzenie porowe między ziarnami.

Ważnym aspektem podczas badań podłoża gruntowego jest głębokość na jakiej znajdują się wody gruntowe. Jeżeli zwierciadło wód gruntowych będzie znajdować się powyżej granicy strefy przemarzania gruntu, możemy mieć problem z wykonaniem garażu na ławach fundamentowych, które muszą być posadowione poniżej tej strefy.

Ława czy płyta fundamentowa pod garaż, wszystko zależy od badań geotechnicznych.
Badania geotechniczne są koniecznością w celu zaprojektowania odpowiednich fundamentów, nawet pod garaż.

W takim przypadku możemy wykonać odwodnienie przed rozpoczęciem robót ziemnych ale dla większości garaży nie ma to większego sensu. Wyjątek może stanowić sytuacja gdy ktoś chce mieć garaż z piwnicą i jest w stanie za to sporo dopłacić, a takie zlecenia czasami się zdarzają. W przypadku standardowych garaży i płytko występujących wód gruntowych najlepszą opcją będzie płyta fundamentowa.

Strefa przemarzania gruntu

Kilka słów wyjaśnienie na temat wspomnianej wcześniej strefy przemarzania gruntu. Owa strefa przemarzania gruntu określa głębokość granicy przemarzania gruntu na danym obszarze. Granica ta, to inaczej głębokość do jakiej sięga mróz podczas trwania zimy. 

Uwzględnienie tej strefy jest bardzo ważne podczas projektowania fundamentów, ze względu na zjawisko wysadzin mrozowych. Jeżeli rozpatrujemy postawienie naszego garażu na ławach fundamentowych to musimy uwzględnić strefę przemarzania gruntu.

Podział kraju na strefy w zależności od głębokości przemarzania gruntu.
W Polsce mamy cztery strefy przemarzania gruntu.

Jednak jeśli zdecydujemy się na płytę fundamentową, która posiada tzw. opaskę przeciwwysadzinową problem wysadzin mrozowych zostaje automatycznie rozwiązany. Opaska przeciwwysadzinowa okala płytę fundamentową do okoła, stanowiąc swego rodzaju barierę zapobiegającą przedostawaniu się mrozu bezpośrednio pod fundament.

Co wybrać – ławę czy płytę fundamentową pod garaż

Zarówno pierwsze jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W kontekście budowy garażu wszystko przemawia za tym, aby wybrać płytę fundamentową. Tego typu nowoczesny fundament jest prostszy w swojej konstrukcji niż fundamenty tradycyjne. Ponadto, płyta fundamentowa wykonana pod garaż, nie będzie musiała być tak gruba jak pod dom jednorodzinny.

Dlatego nie powinna sięgać głębiej niż 0,3 m p.p.t. Jest to niewątpliwa zaleta w sytuacji kiedy mamy płytko występujące zwierciadło wód gruntowych na działce. Często poziom wód gruntowych jest czynnikiem decydujący o tym czy możemy postawić budynek na ławach fundamentowych czy na płycie. Większość osób decyduje się na wybranie płyty fundamentowej i tak naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś argumenty dla których nie jest to lepsze rozwiązanie.

Chcesz sprawdzić grunt przed budową domu? Dzwoń!

781 007 800

Dodaj komentarz