Lekka płyta dynamiczna

W wyniku pomiarów przeprowadzonych lekką płytą dynamiczną określamy dynamiczny moduł odkształcenia badanej warstwy ( Evd ). Z modułu odkształcenia (Ev) w prosty sposób otrzymujemy wskaźnik zagęszczenia badanego gruntu (IS). Płyta dynamiczna o średnicy 30 cm pozwala na określenie odkształcenia i wytrzymałości badanej warstwy do głębokości 0,5 metra. /p>

Urządzenie tego typu umożliwia szybkie i sprawne określenie nośności i zagęszczenia podbudów drogowych i kolejowych, podsypek pod fundamentami oraz posadzkami i chodnikami Kontrola zagęszczania i nośności lekką płytą dynamiczną nie wymaga stosowania przeciwwagi oraz umożliwia wykonanie badania w miejscach trudno dostępnych tj. rowy pod instalacje i kable, wykopy pod fundamenty oraz nasypy i skarpy.

Wyniki badań nośności i zagęszczenia badanej warstwy (dynamiczny moduł odkształcenia) uzyskiwane są w ciągu 2 minut.

Dodaj komentarz