Badanie zagęszczenia przeprowadza się w celu określenia, czy grunt spełnia założenia przyjęte w projekcie.