Grunt-Test wykonuje kompleksowe odwierty geologiczne na terenie Poznania oraz całego województwa wielkopolskiego. Nasza firma specjalizuje się w wierceniach w zakresie geologii inżynierskiej i przemysłowej oraz geotechniki. W zależności od warunków wodno-gruntowych, projektowanej głębokości otworów, charakterystycznych uwarunkowań geologicznych na danym obszarze oraz wielu innych czynników, prowadzimy odwierty metodą ręczną lub przy użyciu zmechanizowanych urządzeń wiertniczych.

Ręczna metoda odwiertów geologicznych umożliwia wykonywanie otworów do maksymalnej głębokości 6-metrowych. Każdorazowy obrót świdra o ok. 25 cm pozwala zwiększać głębokość wykonywanego odwiertu badawczego. Dzięki temu odwiert geologiczny zostaje zrealizowany z ponadprzeciętną precyzją, umożliwiając bardzo dokładne badanie warunków wodnych i gruntowych.

Wiercenie mechaniczne daje możliwość uzyskania otworów 40-metrowych . W takcie realizacji odwiertu próbki gruntu pobiera się do analizy laboratoryjnej oraz sporządza opis makroskopowy podłoża. Obie techniki mogą być stosowane m.in. do ustalenia poziomu występowania wód gruntowych, sporządzenia profilu powierzchni czy ustalenia miąższości warstw wodonośnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego – czekamy na Ciebie w naszym biurze, gdzie z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na pytania o prowadzone przez siebie odwierty i badania geologiczne.