Rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin pospolitych

Dla celów rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin pospolitych tj. piasków, żwirów, surowców ilastych ceramiki budowlanej wykonujemy następujące prace:

  • przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania koncesji na prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i prac związanych z wydobyciem kopaliny ze złoża
  • opracowanie projektów badań geologicznych
  • wykonywanie i nadzór wierceń badawczych
  • opracowanie dokumentacji otworów wiertniczych
  • wykonanie dokumentacji wynikowych
  • opracowanie dodatków do dokumentacji geologicznych
  • opracowanie projektów zagospodarowania złóż
  • wyznaczanie obszaru i terenu górniczego
  • wycena informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
  • konsultacje z geologiem uprawnionym

Dodaj komentarz