Sztywna płyta VSS

Badanie przeprowadzone przy użyciu płyty VSS pozwala na określenie modułu odkształcenia pierwotnego ( Ev1 ), wtórnego modułu odkształcenia ( Ev2 ), a także wskaźnika odkształcenia I0 (Stosunku E2/E1) nawierzchni podatnych i podłoża drogowego in-situ.

Płyta VSS umożliwia określenie geotechnicznych parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych podłoża gruntowego in-situ. Badanie przeprowadzane przy pomocy aparatu VSS polega na pomiarze odkształceń pionowych badanych warstw podłoża gruntowego pod wpływem nacisku statycznego płyty obciążanej hydraulicznie. Płyta VSS znajduje zastosowanie przy badaniu zagęszczenia powierzchni podatnych oraz podłoża drogowego.

Dodaj komentarz